Keystone logo

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านตลาด
  • การตลาด
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านตลาด (108)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน

108 MBA โปรแกรม ใน การตลาด 2024

    MBA โปรแกรม ใน การตลาด

    หลักสูตรการตลาด ให้นักเรียนมีทักษะเฉพาะด้านและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย, การสร้างกลยุทธ์, การกำหนดราคา, การพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ และการใช้วิธีการโฆษณาเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคอย่างเหมาะสม