Keystone logo
ติดต่อโรงเรียนโดยตรง - เปรียบเทียบ 7 MBA โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม 2023

7 MBA โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม 2023

ภาพรวม

การศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาหาร รวมอยู่ในการศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม อาหารที่มาจากอย่างไร, วิธีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม, วิธีการขนส่ง, การเก็บรักษาและการบริโภค ทั้งหมดนี้ตรวจสอบได้ในการศึกษาเหล่านี้ 

อ่านเพิ่มเติม

ตัวกรอง

  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
สาขาการศึกษา
  • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (7)
  • กลับสู่หมวดหลัก
สถานที่
ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
ประเภทปริญญา
ระยะเวลา
ก้าวการศึกษา
ภาษา
ภาษา
รูปแบบการเรียน