บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - หลักสูตรปริญญาโทร่วมกับโรงเรียนธุรกิจเอดินเบอระ

Al-Ahliyya Amman University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - หลักสูตรปริญญาโทร่วมกับโรงเรียนธุรกิจเอดินเบอระ

Al-Ahliyya Amman University

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต - หลักสูตรปริญญาโทร่วมกับโรงเรียนธุรกิจเอดินเบอระ

โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
  • ภาษาอาหรับ


อัพเดทล่าสุดวันที่ March 14, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
จอร์แดน - Amman, Amman Governorate
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
จอร์แดน - Amman, Amman Governorate
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด