บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)

ทั่วไป

$expand_more $expand_less

บทนำ

$expand_more $expand_less

ผลลัพธ์ของหลักสูตร

$expand_more $expand_less

การสมัครเข้าศึกษา

$expand_more $expand_less

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

When you choose Thiel College, your educational investment will return value for your lifetime. Just ask anyone you meet on campus; we are passionate about helping our students succeed. Thiel offers a ... อ่านเพิ่มเติม

When you choose Thiel College, your educational investment will return value for your lifetime. Just ask anyone you meet on campus; we are passionate about helping our students succeed. Thiel offers a multidisciplinary grounding in the liberal arts with a comprehensive, integrated knowledge base for your chosen profession. You’ll experience theoretical learning, practical and hands-on assignments, service learning activities, and internships – for the finest career preparation you can imagine. A wide variety of co-curricular activities will help you develop leadership skills you didn’t know you had. A challenging and supportive honors program will push you to grow and learn like you never thought you could! อ่านบทย่อ
Greenville
ดูโปรไฟล์สถาบันอุดมศึกษา
$expand_more $expand_less

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ