บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

A-STATE Queretaro

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

A-STATE Queretaro

หลักสูตร MBA เป็นหลักสูตรระดับมืออาชีพที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนทุกระดับการศึกษาและเป็นมืออาชีพสำหรับตำแหน่งผู้บริหารในหลากหลายองค์กร ด้วยเหตุนี้โปรแกรมจึงเน้นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการตัดสินใจสำหรับสภาพแวดล้อมขององค์กรและสังคมที่มีพลวัตรและซับซ้อน

พื้นที่เน้นที่มีอยู่

หลักสูตรการศึกษาประกอบด้วยพื้นที่ทำงานของธุรกิจที่มีโอกาสที่จะได้รับพื้นที่ที่เน้นในแต่ละด้านรวมถึงตัวเลือกในการเลือกพื้นที่เน้นพิเศษ นี้จะช่วยให้นักเรียนมีความยืดหยุ่นในการปรับองศา MBA ของพวกเขาเพื่อความต้องการของแต่ละบุคคลและเป้าหมาย

ข้อกำหนดการบริหารจัดการ

 1. คะแนนสะสมเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 ใน 60 ชั่วโมงสุดท้ายของหลักสูตรที่สำเร็จการศึกษาในวิทยาลัย
 2. GMAT เท่ากับ 480 หรือ GRE จาก 300
 3. ถ้าเกรดเฉลี่ยสะสมอยู่ที่ 3.25 ขึ้นไปเราจะยอมรับ GMAT ที่ 450 หรือ GRE เป็น 280
 4. การสาธิตความสามารถทางภาษาอังกฤษ: ระดับมหาวิทยาลัยจากมหาวิทยาลัยที่พูดภาษาอังกฤษ, คะแนน TOEFL 550, 252 คอมพิวเตอร์, 79 IBT หรือ IELTS 6.0 วง
 5. วิชาบังคับก่อน: จำเป็นต้องมีหลักสูตรพื้นฐานทางธุรกิจสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ หากยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในระดับปริญญาตรีพวกเขาจะต้องกรอกข้อมูลก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตร MBA
  1. MBA 500V การสำรวจการบัญชี
  2. MBA 501V การสำรวจการเงิน
  3. MBA 5O2V การสำรวจเศรษฐศาสตร์จุลภาค
  4. MBA 5O3V การสำรวจเศรษฐศาสตร์มหภาค
  5. MBA 5O7V การสำรวจกฎหมายธุรกิจ
  6. MBA 5O8V การสำรวจสถิติ
  7. MBA 5O9V การสำรวจการจัดการการดำเนินงาน

ผู้ที่ไม่ใช่ชาวเม็กซิโก

ข้อกำหนดในการรับเข้าศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในเม็กซิโกจะได้รับการเผยแพร่เร็ว ๆ นี้

ข้อกำหนดของหลักสูตร

หลักสูตรหลัก

หมายเลขโทรศัพท์

รวมชั่วโมง: 33 การเงิน

หลักสูตรเข้มข้น

หมายเลขโทรศัพท์

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

หลักสูตรเข้มข้น

หมายเลขโทรศัพท์

ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรเข้มข้น

หมายเลขโทรศัพท์

ราคา

ค่าธรรมเนียมสำหรับห้องพักและอาหารสำหรับผู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยคือ $ 10,990 MXN IVA (ภาษี) ต่อเดือน

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 18, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
กรกฎาคม 2019
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
99,450 MXN
ต่อภาคการศึกษา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Jonesboro, Arkansas
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เม็กซิโก - Santiago de Querétaro, Querétaro
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
กรกฎาคม 2019
เม็กซิโก - Santiago de Querétaro, Querétaro
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Jonesboro, Arkansas
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด