ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาดเชิงกลยุทธ์และค้าปลีก

Grupo Tiradentes

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาการตลาดเชิงกลยุทธ์และค้าปลีก

Grupo Tiradentes

หลักสูตรที่แตกต่างกัน

ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ทางทฤษฎีและปฏิบัติใน กลยุทธ์การตลาด และรายละเอียดของการค้าปลีก; ที่ประสบความสำเร็จกรณีศึกษาที่มีขนาดเล็กขนาดกลางและองค์กรขนาดใหญ่; โครงสร้างพื้นฐานที่เข้ากันได้กับมาตรฐานความต้องการของกลุ่มเป้าหมายของเรา ประสบการณ์และการปรากฏตัวของมืออาชีพที่ได้รับเชิญในโมดูลบาง

เป้าหมาย

ในบรรดาเป้าหมายหลักของ MBA ที่เราสามารถเน้น:

  • เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัตินำไปวางแผนการพัฒนาและการควบคุมของกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตลาดค้าปลีก
  • เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนมีเครื่องมือทางเทคนิคและสร้างค่าพารามิเตอร์ที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่ไม่ซ้ำกับธีมหลักของกลยุทธ์การตลาด
  • ความสนใจเป็นพิเศษโดยตรงกับเทคนิคการขายและโปรโมชั่นที่ดำเนินการโดยการแข่งขันในตลาดและมีประสิทธิภาพสูง

เป้าหมาย

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานในการค้าปลีกหรือต้องการที่จะพัฒนาทักษะของพวกเขามุ่งเป้าไปที่ตลาด

ระเบียบวิธี

หลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาโดยใช้เทคนิคการสอน / การเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการก่อสร้างของความรู้ ศาสตราจารย์ให้วัสดุโรงเรียนตรวจสอบ จะถูกนำมาใช้เป็นไปตามธรรมชาติและความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชาวิธีการต่าง ๆ เช่นกรณีศึกษาเกมและการจำลองการประชุมบรรยายสัมมนาการศึกษากำกับการทำงานเป็นกลุ่มเรียนปฏิบัติในห้องปฏิบัติการการอภิปรายและการแลกเปลี่ยน การทดลอง

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • Portuguese (Brazil)
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
มี.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
429 
เต็มเวลา
Price
ราคา
10,503 BRL
27 งวด R $ 389.00 ไปที่ R $ 10,503.00
Locations
บราซิล - Aracaju, State of Sergipe
วันเริ่มต้น : มี.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
มี.ค. 2019
บราซิล - Aracaju, State of Sergipe
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด