ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)

ทั่วไป

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

Una institución docente de enseñanza superior que cuenta con unas infraestructuras para la docencia y la investigación de excelencia internacional. Una universidad innovadora, dinámica, responsable y ... อ่านเพิ่มเติม

Una institución docente de enseñanza superior que cuenta con unas infraestructuras para la docencia y la investigación de excelencia internacional. Una universidad innovadora, dinámica, responsable y comprometida con su entorno, que no olvida sus raíces históricas. อ่านบทย่อ
มูร์เซีย
ดูโปรไฟล์สถาบันอุดมศึกษา

ถามคำถาม

อื่น ๆ