อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตช่วยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อจบหลักสูตรนี้นักเรียนจะสามารถ:

 • ประเมินฐานะทางการเงินขององค์กรผ่านการวิเคราะห์งบการเงินและ / หรือการคาดการณ์
 • สรุปและหารือเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางจริยธรรมและกฎหมายขององค์กร
 • ใช้วิธีการที่เลือกในการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อเพิ่มการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • เปรียบเทียบสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและตลาดและผลกระทบต่อธุรกิจ

ผ่านความเข้าใจแนวคิดใช้ทักษะความเป็นผู้นำในการบริหารกลยุทธ์การตลาดและ / หรือแนวคิดธุรกิจระหว่างประเทศทฤษฎีและการวิจัยเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถคาดเดาได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เข้มข้นซึ่งจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีและแนวปฏิบัติของโลกธุรกิจสมัยใหม่ หลักสูตร MBA ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นอิสระและช่วยให้นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการทำงานด้านสติปัญญาแก่นักธุรกิจ

นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการศึกษาทั่วไปในสาขาวิชาที่มีคุณค่าเช่นการบัญชีการเงินการจัดการการตลาดและการวิจัยทางธุรกิจ ผู้สำเร็จการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเชิงแนวความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจขั้นสูงและการวิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยละเอียดตามวิธีการวิจัยประยุกต์ มีสี่ความเข้มข้นใน MBA:

การตลาด

ธุรกิจระหว่างประเทศ (IB)

ผู้ประกอบการ

ความเป็นผู้นำ

หลักสูตรหลัก

 • MBA 5001 การตัดสินใจและการแก้ปัญหา
 • MBA 5002 การเงินระหว่างประเทศ
 • MBA 5003 การบริหารจัดการโครงการ
 • MBA 5004 การบัญชีบริหาร
 • MBA 5005 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • MBA 5006 Intelligence การแข่งขัน
 • MBA 5007 ทรัพยากรบุคคลและการจัดการความรู้
 • MBA 5008 มุมมองทางธุรกิจ
 • MBA 5009 เครื่องมือสำหรับสถิติธุรกิจ
 • MBA 6019 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ความเข้มข้นของธุรกิจระหว่างประเทศ

 • MBA 6011 ความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
 • MBA 6013 กฎหมายธุรกิจสากล
 • MBA 6014 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลก

หรือความเข้มข้นทางการตลาด

 • MBA 6016 การวิเคราะห์สถานการณ์การตลาดทั่วโลก
 • MBA 6022 การวิจัยการตลาดและการวิเคราะห์
 • MBA 6024 ยุทธศาสตร์การตลาดและการวางแผน

หรือความเข้มข้นของผู้ประกอบการ

 • MBA 6030 การค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ
 • MBA 6031 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ: กรณีศึกษา
 • MBA 6032 การสร้างกิจการใหม่

หรือความเข้มข้นของผู้นำ

 • LMS 5002 ทฤษฎีความเป็นผู้นำและแนวปฏิบัติ
 • LMS 6010 ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติและการเจรจาต่อรอง
 • LMS 5003 การสร้างและเป็นผู้นำในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ
สเปน
อัปเดตล่าสุดเมื่อ June 14, 2018
หลักสูตรนี้ Online
Start Date
มี.ค. 2020
Duration
18 
นอกเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
มี.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

มี.ค. 2020

อื่น ๆ