มหาวิทยาลัยใน

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษาต่างๆ

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านเกี่ยวกับการศึกษาในประเทศต่างๆ เราจะให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับแต่ล่ะประเทศ และข้อมูลเกี่ยวกับระบบการศึกษาท้องถิ่นในระดับสูงขึ้น, ค่าเล่าเรียน, ภาคการศึกษา, ความเป็นไปได้สำหรับนักเรียนต่างชาติและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังจะพบเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์และข้อมูลที่เกี่ยวกับประกันสุขภาพ, วีซ่านักเรียนและค่าครองชีพ

ธุรกิจศึกษาทั่วโลก

ธุรกิจศึกษาคืออะไร?
ธุรกิจศึกษา เป็นการศึกษาทางวิชาการที่ให้ผสมผสานการเรียนรู้คลอบคลุมด้านการบัญชี, การตลาด, การเงินและการศึกษาองค์กรหรือการบริหารจัดการ ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจหรือ MBA เป็นหลักสูตรปริญญาที่สำคัญในด้านของธุรกิจศึกษา หลักสูตรปริญญาในด้านธุรกิจศึกษา จะมีความเฉพาะทางมากขึ้นโดยมุ่งเน้นที่สาขาวิชาย่อยหรือในขอบข่ายของธุรกิจเช่นแรงงานสัมพันธ์, การตลาด, ผู้ประกอบการ, ธุรกิจสารสนเทศ, การค้าระหว่างประเทศ, กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง, การเงินและอื่นๆ อีกมากมาย หลักสูตรธุรกิจศึกษา มีเปิดสอนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจทั่วโลก

สิ่งที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาด้านธุรกิจในต่างประเทศคืออะไร?
การศึกษาธุรกิจในต่างประเทศสามารถแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างวัฒนธรรมให้คุณค่าต่อประสบการณ์ทางวิชาการ ทุกปีนักศีกษาจะเลือกสมัครเรียนที่โรงเรียนธุรกิจในต่างประเทศ เพราะชื่อเสียงในระดับนานาชาติและการได้รับการจัดอันดับสูง นักเรียนหลายคนที่ตั้งใจจะศึกษาธุรกิจในต่างประเทศ สามารถเลือกได้จากโรงเรียนธุรกิจชั้นนำทั่วโลก ไม่เพียงแค่โรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นักศึกษาธุรกิจในต่างประเทศ ยังสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมของพวกเขา ซึ่งมีความสำคัญต่อความสำเร็จในตลาดการค้าระดับโลกในทุกๆ วันนี้ นักศึกษานานาชาติที่เรียนธุรกิจในต่างประเทศ มีโอกาสที่จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานจริงกับบริษัทในประเทศอื่นอีกด้วย

เราศึกษาอะไรบ้างในหลักสูตรธุรกิจในต่างประเทศ?
หลักสูตรธุรกิจในต่างประเทศแตกต่างกันไปในแต่ล่ะสาขาวิชาย่อย และแม้กระทั่งภายในสาขาวิชาย่อยเดียวกัน หลักสูตรในแต่ละโรงเรียนก็อาจแตกต่างกันเล็กน้อย นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาด้านธุรกิจอยู่ทั่วโลก มักจะเลือกมุ่งเน้นในหลักสูตร เช่นการขาย, เศรษฐศาสตร์, โลจิสติกส์, การบริหารจัดการด้านการรักษาสุขภาพ, ผู้ประกอบการ หรือการธนาคาร โครงสร้างหลักสูตร, การมอบหมายงาน, การประเมินผล, โครงการและวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี) จะขึ้นอยู่กับปริญญาที่ศึกษา มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีให้การศึกษาในระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ, ปริญญาโทบริหารด้านการบริหารธุรกิจ, ปริญญาเอกด้านการบริหารธุรกิจ, ปริญญาเอกด้านธุรกิจและอื่นๆ อีกมากมาย

การพัฒนาทางอาชีพด้านใดที่สามารถได้รับจากการศึกษาด้านธุรกิจในต่างประเทศ?
ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรปริญญาธุรกิจศึกษา มีโอกาสเพิ่มสถิติที่จะได้รับการพิจารณาเข้าทำงานหรือการเลื่อนตำแหน่งในสาขาอาชีพของพวกเขา นอกเหนือจากศักยภาพในอาชีพที่เพิ่มขึ้นด้วยการศึกษาปริญญาด้านธุรกิจ การได้รับการศึกจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศยังเป็นการเพิ่มมูลค่า นายจ้างทั้งในอนาคตและปัจจุบัน เล็งเห็นว่าการศึกษาด้านธุรกิจในต่างประเทศเปิดโอกาสให้ได้สัมผัสกับความหลากหลายของตลาดการค้าโลกและความเข้าใจในธุรกิจระหว่างประเทศที่ดียิ่งขึ้น

การศึกษาด้านธุรกิจในต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านธุรกิจในต่างประเทศ จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนและในแต่ล่ะประเทศ ความช่วยเหลือทางการเงินอาจจะมีให้จากองค์กรเอกชนหรือองค์กรสาธารณะ สำหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อด้านธุรกิจในต่างประเทศ แต่ละโรงเรียนธุรกิจที่คุณสนใจ สามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของการศึกษาและโอกาสในการช่วยเหลือทางการเงิน

ทำไมจึงต้องศึกษาปริญญาด้านธุรกิจจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ?
ไม่ใช่ทุกโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในโลก ที่เป็นศูนย์รวมของทุกวิชาไว้ในที่เดียว นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สำคัญจากการศึกษาปริญญาธุรกิจที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาบางคนก็ไม่สามารถที่ย้ายออกจากประเทศของพวกเขาได้ในช่วงระยะเวลาที่ต้องเข้ารับการศึกษา เนื่องจากการทำงานและภาระผูกพันส่วนตัว การศึกษาธุรกิจทางออนไลน์จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบุคคลเหล่านี้ เพื่อที่จะได้รับการศึกษาระดับปริญญาจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการโดยไม่ต้องออกจากบ้าน การศึกษาทางออนไลน์ให้ความยืดหยุ่นในการกำหนดตารางเวลาเรียน และสามารถสำเร็จหลักสูตรได้ทุกเวลา นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาทางออนไลน์เช่น การพัฒนาทักษะการเขียนและทักษะทางเทคนิค ตลอดจนได้ติดต่อสื่อสารโดยตรงกับอาจารย์ผู้สอน

เคล็ดลับการเดินทางสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
มหาวิทยาลัยและโรงเรียนธุรกิจหลายแห่ง มีฝ่ายบริหารจัดการให้ความดูแลและช่วยเหลือแก่นักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ ซึ่งจะจัดให้มีโอกาสที่จะได้พบปะกับเพื่อนนักศึกษาธุรกิจระหว่างประเทศด้วยกัน เพื่อให้การสนับสนุนทางวิชาการและการช่วยเหลือในการหาที่อยู่อาศัยและแบ่งปันความรู้เฉพาะท้องถิ่น เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องค้นคว้าหาข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก่อนเริ่มเข้าศึกษาหลักสูตรธุรกิจในต่างประเทศ จะได้มีความคุ้นเคยกับข้อแตกต่างจากวิธีการศึกษาอยู่ที่บ้าน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปิดใจให้กว้าง และเพลิดเพลินกับโอกาสที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาสไปศึกษาด้านธุรกิจในต่างประเทศ

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ