Asian Institute of Technology - School of Management

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับนานาชาติในประเทศไทยที่ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยผ่านการศึกษาสูงขึ้นการวิจัยและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ AIT ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2502 เมื่อปี พ.ศ. 2502 มหาวิทยาลัย AIT ได้กลายเป็นสถาบันระดับบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาคและกำลังทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนทั่วภูมิภาคและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆในโลก

สถาบันได้ดำเนินการในฐานะชุมชนนานาชาติที่มีอยู่ภายในมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพฯในกรุงเทพมหานครซึ่งมีระยะทาง 40 กม. (25 ไมล์)

ภารกิจ AIT:

"เพื่อพัฒนาบุคลากรที่มีคุณวุฒิและมุ่งมั่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรวมตัวเข้ากับเศรษฐกิจโลก"

ข้อเท็จจริงและตัวเลขที่สำคัญบางประการ

- นักเรียน 1,600 คนจาก 60 ประเทศ / เขตปกครอง
- 19800 ศิษย์เก่าจาก 90 ประเทศ / เขตปกครอง
- 29000 ผู้เข้าอบรมระยะสั้นจาก 70 ประเทศ / เขตแดน
- 75 คณะได้รับคัดเลือกจากนานาชาติจาก 20 ประเทศ
- 101 คณะผู้ช่วย / เยี่ยม
- 500 เจ้าหน้าที่วิจัยและสนับสนุนจาก 30 ประเทศ
- ประมาณ 450 โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนมูลค่า 1.6 พันล้านบาท (THB)
- 300 พาร์ทเนอร์
- 33 คณะกรรมการของสมาชิกทรัสตีจาก 19 ประเทศ
- 3 โรงเรียน
- มีหลักสูตร 1000 หลักสูตร
- 24 ศูนย์วิจัยและขยายงาน
- อัตราการดำเนินงาน: 1.2 พันล้านบาท (บาท)

AIT เสนอ
- ปริญญาโท: MBA, MEng, MSc
- หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ
- ปริญญาเอก: DEng, DTechSc, PhD
- ประกาศนียบัตรและหลักสูตรประกาศนียบัตร
- หลักสูตรเร่งรัดภาษาอังกฤษและวิชาการเชื่อมโยง
- หลักสูตรการศึกษานอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

AIT School of Management (SOM) ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมปี 2530 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเอเชียสำหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องกับพันธกิจของ AIT วัตถุประสงค์ของ SOM คือการสร้างความแตกต่างในคุณภาพของการศึกษาและการปฏิบัติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการการสร้างความมั่งคั่งและความภาคภูมิใจ SOM เชื่อมั่นในการพัฒนาผู้นำองค์กรไม่เพียง แต่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังเพื่ออนาคตที่จะเผชิญกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีในเอเชียอย่างฉับพลัน โปรแกรมที่ SOM มีข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่ไม่ซ้ำกันสำหรับผู้จัดการและผู้นำในอนาคตในภูมิภาคนี้

ภารกิจของเราคือการพัฒนาผู้นำที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีวิสัยทัศน์ที่สามารถควบคุมการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อความมั่งคั่งของเอเชียและประเทศอื่น ๆ

วิสัยทัศน์ของเราคือการเป็นผู้ริเริ่มและเผยแพร่ข้อมูลความรู้การปฏิบัติและคุณค่าของการจัดการในเอเชีย

สถานที่

รังสิต

Address
AIT School of Management
Asian Institute of Technology, 58 Moo 9, Km. 42, Paholyothin Highway, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand, Tambon Khlong Nung, Amphoe Khlong Luang, Chang Wat Pathum Thani

10110 รังสิต, ปทุมธานี, ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ