Read the Official Description

Rushmore Business School

Rushmore Business School เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติที่รู้จักกันในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและโครงสร้างพื้นฐานอันทันสมัย Rushmore Business School เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีในสาขาต่างๆเช่นการจัดการธุรกิจการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิศวกรรมศาสตร์สถาปัตยกรรมและสปาบำบัด โรงเรียนธุรกิจได้รับการรับรองอย่างเต็มที่และทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษาและสำนักงานรับรองคุณสมบัติ Mauritius ในประเทศมอริเชียสและ British Accredation Council ในสหราชอาณาจักร

โรงเรียนธุรกิจได้จัดตั้งการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งและองค์กรที่ได้รับการรับรองระดับมืออาชีพทั่วโลก

จุดมุ่งหมายและภารกิจ

เป้าหมายของ Rushmore คือการเป็นหนึ่งในโรงเรียนธุรกิจชั้นนำที่ทุ่มเทให้กับการสร้างเผยแพร่และประยุกต์ใช้ความรู้ในการจัดการ โรงเรียนธุรกิจมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการผ่านทางนักศึกษาการวิจัยและให้คำปรึกษา

Programs taught in:
อังกฤษ

โรงเรียนนี่ยังได้เสนอ:

EMBA 1 ปี

Rushmore Business School

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Master of Business Administration) ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทักษะของผู้สมัครและในการรับรู้ถึงลักษณะของรางวัลที่ได้รับนี้โปรแกร ... [+]

ปริญญาโทบริหารธุรกิจรายละเอียด:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive Master of Business Administration) ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทักษะของผู้สมัครและในการรับรู้ถึงลักษณะของรางวัลที่ได้รับนี้โปรแกรมจะเน้นการปฐมนิเทศแบบบูรณาการและเป็นแนวปฏิบัติ (practical) ในแนวทฤษฎี การสอนจะมีวิวัฒนาการไปพร้อมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมของโลกที่มีการแข่งขันและจะขึ้นอยู่กับการวิจัยที่มีคุณภาพสูง... [-]

มอริเชียส Quatre Bornes

MBA 1 ปี

Rushmore Business School

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ความเป็นผู้นำแ ... [+]

MBA กับความเชี่ยวชาญในการบริหารทรัพยากรมนุษย์รายละเอียด:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ความเป็นผู้นำและการตัดสินใจ เตรียมนักเรียนเพื่อดูองค์กรจากมุมมองทั้งระบบและใช้ความคิดเชิงกลยุทธ์และการวิเคราะห์ที่สำคัญ โปรแกรมนี้รวมทั้งแนวทางปฏิบัติ (มืออาชีพ) และทฤษฎีเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมของโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขัน... [-]

มอริเชียส Quatre Bornes
Rushmore Business School

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตลาดได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญของนักเรียนในการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ... [+]

MBA กับความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดรายละเอียด:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการตลาดได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญของนักเรียนในการประเมินและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆที่ บริษัท ต้องเผชิญในการแสวงหาความสำเร็จและการรักษาความเป็นผู้นำตลาดและการเติบโตของผลกำไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก นักเรียนจะได้รับโอกาสตลอดหลักสูตรเพื่อใช้การเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมการทำงานปัจจุบันและ / หรือภายในชุมชนของตน พวกเขาจะมีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเศรษฐกิจสถาบันและวัฒนธรรมทั่วโลกและเข้าใจถึงความหมายที่มีต่อการจัดการทั่วโลก... [-]

มอริเชียส Quatre Bornes
Rushmore Business School

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญของนักเรียนด้านการเงิน ... [+]

MBA กับความเชี่ยวชาญในด้านการเงินรายละเอียด:

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะและความเชี่ยวชาญของนักเรียนด้านการเงิน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความท้าทายต่างๆที่ บริษัท ต้องเผชิญในการแสวงหาความสำเร็จและการรักษาความเป็นผู้นำตลาดและการเติบโตของผลกำไรในตลาดที่มีการแข่งขันสูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั่วโลก โปรแกรมจะเน้นการบูรณาการและปฏิบัติ (มืออาชีพ) มากกว่าวิธีการทางทฤษฎี... [-]

มอริเชียส Quatre Bornes
Rushmore Business School

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะและความสามารถทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดโลก ... [+]

MBA กับความเชี่ยวชาญในธุรกิจระหว่างประเทศรายละเอียด:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศได้รับการออกแบบมาเพื่อเสริมทักษะและความสามารถทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับตลาดโลก มันเกี่ยวข้องกับความเข้าใจอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลกและความท้าทายในการบรรลุการเติบโตทางธุรกิจ โปรแกรมนี้รวมเอาทั้งแนวทางปฏิบัติ (มืออาชีพ) และทฤษฎีเข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมของโลกที่มีการแข่งขัน... [-]

มอริเชียส Quatre Bornes