Top Universities, Colleges and Business Schools in

On this page you can search for Universities, Colleges and Business schools in . You will easily find all information about the top ranked universities in . Click on"Read more" for a detailed description of the university and an overview of the study programs offered.

Find universities in and browse through their programs to find the ones that suit you best. Get all info about the various study options in and compare the tuition fees and length of study. You can save time and contact universities in directly: fill out the"Request free information" form, which will put you in contact with the admissions office.

Start the search for your future education right away!

อ่านเพิ่มเติม อ่านบทย่อ

7 ผลการค้นหาสำหรับ A Coruña

สถานที่
สเปน
A Coruña
ESIC เป็นกลุ่มโรงเรียนธุรกิจชั้นนำในประเทศสเปนโดยมีประสบการณ์มากกว่าห้าสิบปีในการฝึกอบรมด้านธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เรามุ่งมั่นที่จะสร้างแรงจ...
มหาวิทยาลัย Coruna ก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายมหาวิทยาลัยกาลิเซียเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่า...
เป็นโรงเรียนอย่างเป็นทางการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ตั้งแต่ปี 2530 แคตตาล็อกของเราครอบคลุมหลักสูตรที่ บริษัท ต้องการมากที่สุดภายใต้ก...
Linguistic Horizons ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและการแช่ทางวัฒนธรรมผ่านการศึกษาหลักสูตรต่างประเทศและการฝึกงาน เราอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปยัง...
Escuela Internacional de Protocolo เป็นหนึ่งในศูนย์แห่งแรกในสเปนที่มีแผนการฝึกอบรมในระดับอุดมศึกษาและระดับสูงกว่าปริญญาตรีและหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพา...
IDEALOG: ศูนย์รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนา IDEALOG ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยบาร์เซโลนา (โรงเรียนภาษาสมัยใหม่) ตราประทับนี้คือการรับรู้ที่ม...
Campus Universitario Europeo เป็นที่ทราบกันดีว่าการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องถือเป็นคุณค่าทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเศรษฐกิจแล...