© ©Universidad Intercontinental de la Empresa

UIE | Universidad Intercontinental de la Empresa

สถานที่

Santiago de Compostela

Address
Rúa Nova, 33
15705 Santiago de Compostela, กาลิเซีย, สเปน

โกรูญา

Address
Ronda de Nelle, 31
15007 โกรูญา, กาลิเซีย, สเปน

Pontevedra

Address
Avda. de Vigo, 21
36003 Pontevedra, กาลิเซีย, สเปน

โก้

Address
Madrid Avenue, 60
36204 โก้, กาลิเซีย, สเปน

แกลเลอรี

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ