Pebble Hills University

บทนำ

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

Pebble Hills University เป็นทีมงานมืออาชีพที่ทุ่มเทให้นักวิชาการและปัญญาชนที่มีความพิถีพิถันในสาขาของพวกเขาและได้ทำงานดื้อรั้นที่จะทำให้ภูมหาวิทยาลัยข้ามชาติอย่างแท้จริง

ได้รับการรับรอง

Pebble Hills มหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดยองค์การระหว่างประเทศได้รับการรับรอง (IAO) สำหรับความสำเร็จของมาตรฐานสูงสุดในการบริหารจัดการองค์กร, การจัดการธุรกิจและผลการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการศึกษา IAO มีความเกี่ยวข้องกับโลก 's ชั้นนำและหน่วยงานที่ยอมรับในระดับประเทศการประกันคุณภาพทั่วโลกที่ดีขึ้นของมาตรฐานการศึกษาบางส่วนของคู่ค้าในปัจจุบัน IAO คือกรมผู้ใหญ่และการศึกษาต่อในระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (ภูฏาน) คณะกรรมการแห่งชาติสำหรับการประเมินมหาวิทยาลัยและได้รับการรับรอง (อาร์เจนตินา) ที่ได้รับการรับรองการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คอสตาริกา) ที่ได้รับการรับรองและคณะกรรมการประกันคุณภาพ (ปาเลสไตน์) หน่วยงานเพื่อการพัฒนาของการศึกษาและการประกันคุณภาพที่สูงขึ้น (บอสเนียและเฮอร์เซโก) Accreditacion Agencia (ชิลี), The ประกันคุณภาพและได้รับการรับรองสภา (ศรีลังกา) หน่วยงานของรัฐสำหรับการพิสูจน์การศึกษาระดับอุดมศึกษา (แอลเบเนีย) ศูนย์ การประกันคุณภาพและได้รับการรับรองสำหรับ HEI (ลิเบีย) และอุดมศึกษาประเมินคุณภาพศูนย์ (ลัตเวีย) ฯลฯ คณะกรรมการได้รับการรับรองการศึกษานานาชาติตระหนัก IAO 's มาตรฐานการรับรอง

อาชีพ

Pebble Hills มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ที่ดีในการเปิดตัวและดำเนินการต่ออาชีพของคุณ แม้ว่าภูเป็นชุมชนอเนกประสงค์ที่สิทธิและสิทธิพิเศษของสมาชิกทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติสีสัญชาติและความผูกพันในแง่ของความเชื่อทางศาสนาจะต้องได้รับการเคารพและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยจะได้รับการบอกกล่าวอย่างยิ่งในหลักคำสอนของ monotheism

สถานที่

สหรัฐอเมริกาออนไลน์

Address
สหรัฐอเมริกาออนไลน์, สหรัฐอเมริกา

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ถามคำถาม

อื่น ๆ