UC Irvine - Merage School of Business

สถานที่

เออร์ไวน์

Address
Irvine, CA 92697-3125
92697 เออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา

ถามคำถาม

อื่น ๆ

กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนแล้วทีมรับสมัครของสถาบันอุดมศึกษาจะตอบกลับคุณ