Keystone logo

2 MBA โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ศิลปะการทำอาหาร 2024

ตัวกรอง

ตัวกรอง

 • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ศิลปะการทำอาหาร
สาขาการศึกษา
 • การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม (2)
  • กลับสู่หมวดหลัก
  สถานที่
  ค้นหาสถานที่เพิ่มเติม
  ประเภทปริญญา
  ระยะเวลา
  ก้าวการศึกษา
  ภาษา
  ภาษา
  รูปแบบการเรียน

  MBA โปรแกรม ใน การศึกษาด้านอาหารและเครื่องดื่ม ศิลปะการทำอาหาร

  ศิลปะการทำอาหาร คือการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมอาหารและการจัดเตรียมอาหาร นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างผลงานศิลปะที่เหมาะกับการรับประทานอาหาร นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือเรียนรู้หลักเกณฑ์ทั่วไปจากวิชาเฉพาะต่างๆ ได้