หมวดหมู่ยอดนิยม

หลักสูตรทวิปริญญา

ทวิปริญญาMBAหรือEMBAให้นักศึกษาได้ผสมผสานปริญญาธุรกิจกับหลักสูตรอุดมศึกษา

ตัวอย่างของนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่ร่วมหลักสูตรทวิปริญญา ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์, การสาธารณสุข, การบริหารจัดการอนามัย, ชีวการแพทย์, สังคมสงเคราะห์, เศรษฐศาสตร์และการพยาบาล หลักสูตร MBA ทวิปริญญา ใช้เวลาเพื่อสำเร็จการศึกษาน้อยกว่าการที่นักศึกษาจะเลือกเรียนปริญญาที่ละหลักสูตร แต่กรอบเวลานั้นแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ล่ะหลักสูตรและมหาวิทยาลัย การศึกษา MBA ทวิปริญญานั้นมีความเคร่งครัดและความท้าทาย แต่ผลที่ได้รับนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งต่ออาชีพการงานและตัวบุคคล

ความหลากหลายของหลักสูตรทวิปริญญาที่แตกต่างกันอาจทำให้คุณล้มเลิก - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ! เริ่มต้นการค้นหาทวิปริญญาธุรกิจที่นิยมมากที่สุด ตามรายการด้านล่างนี้

หลักสูตร Dual Degree MBA ที่เพิ่มขึ้นใหม่

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

ทวิปริญญาธุรกิจคืออะไร?

หลักสูตรทวิปริญญา ให้นักศึกษามีโอกาสปรับเลือกการศึกษาของพวกเขา โดยการรวมสองหลักสูตรอุดมศึกษาที่ต่างกันไว้ในหนึ่งเดียว ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) และปริญญาโทบริหารธุรกิจสำหรับผู้บริหาร (EMBA) นั้นเหมาะกับหลักสูตรทวิปริญญา กลยุทธ์การเป็นผู้นำและการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในหลักสูตร MBA และ EMBA นำไปใช้ได้กับทุกภาคส่วนในตลาดกลางพาณิชย์ นี่คือบางส่วนของรูปแบบทวิปริญญาที่มีการจัดสอน ได้แก่ • EMBA/MBA • MBA/การบัญชี • MBA/ปริญญาโทวิทยาศาสตร์สาขาการเงิน • MBA/การตลาด • MBA/การจัดการเทคโนโลยี • MBA/ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ • MBA/ปริญญาโทด้านระหว่างประเทศและกิจการสาธารณะ • MBA /ปริญญาเอกนิติศาสตร์ (กฎหมาย) • MBA/ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาการพยาบาล • MBA/ปริญญาโทด้านการสาธารณสุข • MBA/ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมสงเคราะห์ • EMBA/ปริญญาโทด้านการบริหารจัดการองค์กรด้านการดูแลสุขภาพ

ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าศึกษาทวิปริญญาคืออะไร?
การเข้ารับการศึกษาทวิปริญญา ให้นักศึกษาได้ศึกษาสองสาขาวิชาการเฉพาะด้านได้พร้อมกัน และกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจกับสายวิชาอื่น นายจ้างเห็นด้วยว่าผู้สมัครที่มีวุฒิทวิปริญญา MBA หรือ EMBA และสาขาวิชาศึกษาอื่น มีคุณวุฒิที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำในสายงานนั้นๆ

เราศึกษาอะไรในทวิปริญญา?
ทวิปริญญา รวมหลักวิชาการบริหารธุรกิจ เช่น การเงิน, การตลาด, การบัญชี, พฤติกรรมองค์กรและความเป็นผู้นำ กับการศึกษาในสาขาอื่น เพื่อที่จะได้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรทวิปริญญา โดยปกติผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนทั้งโรงเรียนธุรกิจและคณะสำหรับวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรทวิปริญญา (เช่น สำนักวิชากฏหมาย, สำนักวิชาแพทย์ หรือสำนักวิชาวิทยาสตร์ประยุกต์)

การเข้าศึกษาทวิปริญญา มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?
ในขณะที่มีการแข่งขันและเข้มงวด หลักสูตรทวิปริญญามีความคุ้มค่าที่ดีเยี่ยม เนื่องจากสองคุณสมบัติที่จะได้รับในหนึ่งเดียว ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทวิปริญญา ของแต่ล่ะมหาวิทยาลัยนั้นแตกต่างกัน อาจมีทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือทางการเงิน จากองค์กรเอกชนหรือจากมหาวิทยาลัย ที่จะช่วยสนับสนุนนักศึกษาหลักสูตรทวิปริญญาในช่วงเวลาระหว่างการศึกษาได้ จึงควรติดต่อสถานศึกษาโดยตรงเพื่อสอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและโอกาสด้านเงินทุนช่วยเหลือ

การพัฒนาทางอาชีพด้านใด ที่คุณสามารถคาดหวังจากการศึกษาทวิปริญญา?
การเรียนทวิปริญญานั้นในคุณประโยชน์ที่สำคัญแก่ผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา เช่นเดียวกับผู้ที่ผ่านการทำงานมาเป็นเวลานานในสายวิชาของตน คุณสมบัติและประสบการณ์ที่มีอยู่ สามารถเพิ่มพูนได้ด้วยวิชาการศึกษาของทวิปริญญา เพื่อที่จะได้รับการพิจารณาสำหรับการเลื่อนตำแหน่งงานสู่การเป็นผู้บริหารภายในสายงานของตน มืออาชีพหลายคนพบว่าได้รับทวิปริญญา EMBA หรือ MBA นั้นเป็นกุญแจสำคัญ

การจะเข้าศึกษาทวิปริญญานั้นมีข้อกำหนดอะไรบ้าง?
ก่อนที่จะสมัครเข้าศีกษาทวิปริญญา MBA หรือ EMBA นักเรียนจะต้องยื่นผลคะแนนที่ได้รับในระดับปริญญาตรี แก่โรงเรียนธุรกิจและแผนกรับสมัครคณะอื่นๆ นอกจากนี้ ผู้สมัครบางรายอาจจะต้องยื่นผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถทางภาษา, แสดงขั้นต่ำของจำนวนปีที่ผ่านประสบการณ์การทำงาน และ/หรือยื่นผลคะแนนจากการสอบเข้าระดับบัณฑิตศึกษา (เช่น GMAT หรือ GRE) เมื่อได้เข้าสู่หลักสูตรทวิปริญญา นักศึกษาจะได้รับการศึกษาวิชาการที่ต้องการทั้งด้าน MBA หรือ EMBA เช่นเดียวกับการศึกษาสำหรับสาขาวิชาอื่นๆ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดได้โดยตรงบนหน้าหลักสูตร

ทำไมจึงต้องศึกษาทวิปริญญาทางออนไลน์?
การศึกษาทวิปริญญาทางออนไลน์ สามารถให้โอกาสความเป็นไปได้ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่ประชาชนได้มากกว่าที่เคย โดยผ่านเทคโนโลยี e-learning ที่ทันสมัย ซึ่งช่วยนำห้องเรียนมาสู่คุณ ตรวจสอบกับมหาวิทยาลัยที่สนใจ เพื่อดูว่ามีเปิดสอนหลักสูตรทวิปริญญาทางออนไลน์หรือไม่

สามารถเข้าศึกษาทวิปริญญาได้ที่ไหนบ้าง?
หลักสูตรทวิปริญญานั้นรวม MBA หรือ EMBA ไว้กับการศึกษาด้านการแพทย์, วิเทศสัมพันธ์, วิศวกรรมศาสตร์, นิติศาสตร์ หรือสังคมสงเคราะห์ ซึ่งทำการจัดสอนโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก โรงเรียนธุรกิจในยุโรป, อเมริกา, เอเชีย, โอเชียเนียและที่อื่นๆ ทั่วโลกได้ร่วมกับคณะนักวิชาการในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอื่น เพื่อที่จะนำเสนอหลักสูตรทวิปริญญาที่มีการแข่งขันสูงอย่างเข้มงวด