ส่วนเวลา EMBA

ทั่วไป

มีตำแหน่งที่ตั้ง 2 แห่ง

ทุนการศึกษา Keystone

ค้นพบตัวเลือกที่ทุนการศึกษาของเรามอบให้คุณได้

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

ZUEL was among the second batch of universities in China to offer MBA programme in 1994; and in 2002 it was one of first batch of universities in China to offer EMBA programme.

ZUEL was among the second batch of universities in China to offer MBA programme in 1994; and in 2002 it was one of first batch of universities in China to offer EMBA programme. อ่านบทย่อ
หวู่ฮั่น , หวู่ฮั่น + 1 เพิ่มเติม น้อยกว่า

ถามคำถาม

อื่น ๆ