หนึ่งปี MBA

The Graziadio School of Business and Management, Pepperdine University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

หนึ่งปี MBA

The Graziadio School of Business and Management, Pepperdine University

เร่งปริญญาโทหนึ่งปีเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีอย่างน้อยสามปีของประสบการณ์ทางธุรกิจที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วกลับเข้าสู่ตลาดที่มีปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชั้นนำจัดอันดับและเพิ่มศักยภาพรายได้ เลือกระหว่างสองหลักสูตรการศึกษาขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของคุณก่อนที่

&nbsp

&nbsp

12 เดือนหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ


บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 12 เดือนเป็นอย่างเข้มข้นโปรแกรมเต็มเวลาติดต่อกันสามภาคการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 48 หน่วย นักเรียนเข้ารับการรักษาโปรแกรม 12 เดือนจะต้องมีที่เพิ่งเสร็จสิ้นหลักสูตรที่จำเป็นต่อไปนี้ด้วยเกรด B หรือสูงกว่า: บัญชีการเงิน, บัญชีบริหาร, วิธีการทางสถิติ, เศรษฐศาสตร์จุลภาค, เศรษฐศาสตร์มหภาค, การจัดการการเงินและการบริหารการตลาด

&nbsp

&nbsp

เรียนหลัก

 • การเขียนเชิงธุรกิจ
 • บัญชีต้นทุน
 • เศรษฐศาสตร์การจัดการ
 • ทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • การจัดการการเงิน
 • การจัดการการตลาด
 • การจัดการภายในกฎหมายจริยธรรมและสิ่งแวดล้อมของรัฐ
 • การพัฒนาส่วนบุคคลสำหรับการเป็นผู้นำ
 • ทฤษฎีและรุ่นขององค์การ
 • การวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค
 • เทคโนโลยีและการจัดการการดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์

&nbsp

&nbsp

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - Los Angeles, California
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Irvine, California
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Long Beach, California
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Malibu, California
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Pasadena, California
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Westlake Village, California
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2019
สหรัฐอเมริกา - Los Angeles, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Malibu, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Long Beach, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Pasadena, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Westlake Village, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - Irvine, California
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด