ใช่ MBA ทั่วโลกเป็นที่มีคุณภาพสูงปริญญาโทบริหารธุรกิจหลักสูตรการฝึกอบรมอย่างรุ่นต่อไปเจ้าของผู้จัดการที่เป็นแนวทางในอนาคตเศรษฐกิจเกาหลีกับความรู้สึกและความเชี่ยวชาญระดับโลก

&nbsp

&nbsp

วัตถุประสงค์

 • วัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการผลิตผู้บริหารมืออาชีพที่มีความรู้และทักษะในครอบครัวของพวกเขาเอง / ธุรกิจร่วมทุน
 • ด้วยการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและเครือข่ายการเยี่ยมชมทั่วโลกใช่ MBA จะยังคง globalize หลักสูตรขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของเราทั่วโลก

&nbsp

&nbsp

คณะ

 • อาจารย์จากโรงเรียนธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยฮันยาง
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านนอกมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม.

&nbsp

&nbsp

คุณลักษณะของโปรแกรม

 • ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ, ความคิดและปัญหา
 • ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและวิธีการ
 • การศึกษาของทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับกลยุทธ์เอนกระบวนการมองเห็นวิธีการแก้ปัญหาและเป็นตัวอย่างสำหรับเจ้าของผู้จัดการ

&nbsp

&nbsp

การรับสมัคร

&nbsp

คุณสมบัติผู้สมัคร


ผู้สมัครจะต้องมีการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยสี่ปีหรือระดับที่สูงขึ้น

&nbsp

การรับสมัคร

- ขนาดชั้น: 00

- เอกสาร:

 • การประยุกต์ใช้สำหรับการรับสมัคร
 • Transcripts
 • เรียงความ
 • หนังสือคำแนะนำ
 • รับรอง (s) ของการจ้างงาน

* ผู้สมัครที่มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีเยี่ยมที่ต้องการ

เกณฑ์การรับสมัคร

 • ส่งเอกสาร 70%
 • สัมภาษณ์ (เกาหลี) 30%

&nbsp

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 4 หลักสูตรที่เสนอโดย Hanyang University School of Business »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
มี.ค. 2020
Duration
เต็มเวลา
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
มี.ค. 2020
วันหมดเขตรับสมัคร

มี.ค. 2020

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
End Date
อื่น ๆ