- -

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 5 หลักสูตรที่เสนอโดย Kazakh British Technical University (KBTU) »

อัปเดตล่าสุดเมื่อ February 9, 2019
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
ก.ย. 2019
Duration
15 
เต็มเวลา
Price
8,590 USD
Deadline
กรกฎาคม 29, 2019
ตามตำแหน่งที่ตั้ง
ตามวันที่
Start Date
ก.ย. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร
กรกฎาคม 29, 2019

ก.ย. 2019

Location
วันหมดเขตรับสมัคร
กรกฎาคม 29, 2019
End Date
อื่น ๆ