หมวดหมู่ยอดนิยม

EMBA - ;Executive MBA

EMBA (Executive MBA)เป็นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าปริญญาตรีทางด้านธุรกิจ ที่ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานเป็นหลัก หลักสูตร EMBA ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งมักจะเป็นผู้มีตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้จัดการในองค์กร หลักสูตร EMBA ส่วนใหญ่แล้วใช้เวลาเพื่อสำเร็จการศึกษาน้อยกว่า 2 ปี และถูกออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษายังคงสามารถทำงานไปพร้อมๆ กับการเรียนปริญญา นี่คือส่วนหนึ่งที่สำคัญของหลักสูตร EMBA ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้ในงานของพวกเขาไปประกอบใช้ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
นักศึกษา EMBA มาจากภาคเอกชน, มูลนิธิ, หน่วยงานภาครัฐ และจากหลากหลายอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหลายแห่งที่มีการจัดสอนหลักสูตร EMBA ก็มีการสอนผ่านการเรียนรู้ทางไกลเช่นกัน หลักสูตรการเรียนการสอนสำหรับปริญญา EMBA จะรวมพื้นฐานของธุรกิจเช่น การเงิน, การตลาด และการบัญชี และอาจรวมถึงการเน้นความสำคัญในการเป็นผู้นำและการจัดการในภาคธุรกิจต่างๆ

ความหลากหลายของหลักสูตร EMBA อาจทำให้คุณท้อใจ - อย่าปล่อยให้มันหยุดคุณ เริ่มต้นการค้นหาของคุณโดยการลองดูหลักสูตร EMBA ที่นิยมมากที่สุด ตามรายการด้านล่าง

EMBA ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นใหม่

University of South Florida

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ตุลาคม 20, 2018
หลักสูตร USF Executive MBA เป็นหลักสูตรที่เข้มข้นและมีการก้าวอย่างรวดเร็วเพื่อลดเวลาในการทำงาน นักเรียนเริ่มต้นโปรแกรมในเดือนสิงหาคมและย้ายผ่านหลักสูตรในรูปแบบกลุ่มประชากรที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดในการศึกษาในเวลาเพียง 21 เดือน… [+] [-]

Galicia Business School

EMBA

กันยายน 8, 2018
คุณเป็นมืออาชีพที่มีพรสวรรค์หรือไม่? คุณคิดว่างานการบริหารแล้วหรือยัง? ความคืบหน้าในฐานะผู้จัดการและเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำของคุณ… [+] [-]

International Institute of Business, Business School (IIB)

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สิงหาคม 6, 2018
ภารกิจของ Executive MBA คือการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจที่กำลังเติบโตโดยใช้แนวทางที่เป็นระบบในการจัดการธุรกิจโดยอาศัยแนวคิดเรื่องการเพิ่มมูลค่าของ บริษัท… [+] [-]

มหาวิทยาลัยใน ประเทศไทย

เปลี่ยนตำแหน่ง

EMBA คืออะไร?

Executive MBA (EMBA) เป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทด้านธุรกิจ ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับบุคคลทำงานระดับกลางและระดับหัวหน้า หลักสูตรนี้ให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลสำคัญ และเป็นเครื่องมือซึ่งสามารถช่วยให้พวกเขามีความก้าวหน้าในอาชีพของตน จากงานวิศวกรรมจนถึงผู้ประกอบการ นักศึกษาจากทุกสาขาที่เข้าศึกษา EMBAs และแต่ละคนนั้นจะนำประสพการณ์ที่ได้จากการทำงานมาแบ่งปันในห้องเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ยังคงทำงานประจำ และหลายคนก็ได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนจากนายจ้างเช่นกัน หลักสูตร EMBA ช่วยเสริมสร้างรากฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งในด้านการเงิน, การตลาดและการบัญชี ด้วยการให้ความสำคัญในการฝึกฝนภาวะการเป็นผู้นำ เช่นโลกาภิวัฒน์และความคิดเชิงกลยุกต์ ทั่วทุกภาคส่วน ตามที่มีผู้จบการศึกษา EMBA เป็นจำนวนมากได้ก้าวไปยังตำแหน่งผู้บริหารจัดการ การฝึกอบรบนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในระยะสั้น EMBA นั้นเพิ่มโอกาสแก่ผู้บริหารระดับกลางในการพัฒนาวิชาชีพของพวกเขา ในขณะที่ยังคงรักษาภาระหน้าที่การงานที่มี


EMBA แตกต่างจาก MBA อย่างไร?

ในหลายๆ ด้านคล้ายกับ MBA ความแตกต่างของ EMBA คือมีเป้าหมายไปที่บุคคลผู้มีอาชีพการงานในระดับกลาง ซึ่งวางแผนที่จะทำงานไปพร้อมๆ กับเข้ารับการศึกษา นอกจากนี้ นักศึกษา EMBA ส่วนใหญ่นั้นมีประสบการณ์การทำงานเป็นสำคัญ หลักสูตร EMBA มักจะมุ่งเน้นในการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ที่มุ่งช่วยให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้เลื่อนลำดับขั้นในองค์กร เข้าไปมีบทบาทในฐานะผู้นำ และขณะที่ผู้สมัคร MBA มักจะเข้ารับการศึกษาทันทีหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แต่เป้าหมายของ EMBA คือผู้จัดการ ที่มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อยห้าปี เพราะ EMBA มีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาที่ทำงานประจำ เนื่องจากตารางเวลาเรียนนั้นมีความยืดหยุ่นกว่า ซึ่งโดยปกติการสอนนั้นจะจัดสอนวันธรรมดาในช่วงเวลาเย็น และวันหยุดสุดสัปดาห์ นอกจากนี้ โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร EMBA นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลาเพียงสองปีหรือน้อยกว่า และในขณะที่ค่าเล่าเรียนของ EMBA อาจจะสูงกว่าหลักสูตร MBA แต่ก็มาพร้อมกับศักยภาพที่ได้เปรียบกว่า : นายจ้างส่วนใหญ่นั้นยินดีที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดหรือบางส่วนแก่นักศึกษา EMBA ให้พวกเขาได้รับรู้ถึงคุณประโยชน์ที่ได้จากการศึกษานี้

 

หลักสูตร EMBA ที่มีเป็นแบบใด และศึกษาได้ที่ไหน?

นับตั้งแต่ที่มีการเปิดสอนวุฒิการศึกษา EMBA เมื่อ 70 ปีก่อน ที่ University of Chicago Booth School of Business ที่มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ วันนี้มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกือบ 300 แห่ง ในกว่า 45 ประเทศทั่วโลก มีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายมากกว่า 400 หลักสูตร ที่เหมาะสมตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตั้งแต่ออสเตรเลียไปจนถึงฮ่องกง มีหลักสูตร EMBA ที่เหมาะกับความต้องการของผู้เรียน - ไม่ว่าความสนใจเฉพาะด้านของคุณจะเป็นด้านการเงิน, โลกาภิวัตน์, การพัฒนาความเป็นผู้นำ หรืออื่นๆ อีกมากมาย โดยการพิจรณาจุดประสงค์ของคุณและตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรต่างๆ อย่างละเอียด นักศึกษาสามารถค้าหาหลักสูตรที่ดีที่สุดต่อความต้องการ ทั้งความมุ่งหมายและตารางเวลาเรียนที่เหมาะสม

 

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียน EMBA คืออะไร?

เพราะการศึกษาปริญญา EMBA มีการกำหนดเป้าหมายเฉพาะเพื่อผู้บริหารระดับกลาง พวกเขาได้รับทักษะที่แม่นยำและการฝึกอบรมที่จำเป็นเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับหลักสูตร MBA ซึ่งโดยทั่วไปจะให้ความสำคัญกับผู้ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ตามที่นักศึกษาและศิษย์เก่า EMBA อ้างอิงไว้ สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณประโยชน์ที่ดีเยี่ยมของหลักสูตร EMBA คือโอกาสในเครือข่ายสายงานที่ไม่ได้คาดคิดมากมายเกิดขึ้นในระหว่างเรียนและหลังจบการศึกษา นักศึกษา EMBA แต่ล่ะคนจะนำความรู้ที่มีเฉพาะตัวไปปรับใช้ในชั้นเรียน และพวกเขาเต็มใจที่จะแบ่งปันและเรียนรู้จากกันและกัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในหลักสูตร สุดท้ายแล้ว หลายๆ หลักสูตร EMBA จะส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างนักศึกษา เช่นเดียวกับประโยชน์ของการทำงานร่วมกันกับคณะที่ศึกษา ผลที่ได้คือไม่เพียงแต่เป็นประสบการณ์ที่ได้จากห้องเรียน แต่ยังเป็นความรู้ที่ติดตัวไปตลอดชีวิต และการติดต่อสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่าของหลักสูตร

 

การเรียน EMBA มีค่าใช้จ่ายเท่าไร ?

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรงเรียน, ค่าใช้จ่ายของ EMBA สามารถแตกต่างกันไป: จาก US$ 25,000 ถึง US$170,000 อย่างไรก็ดี นักศึกษาไม่ควรตกใจกับราคา ในขณะที่ค่าเล่าเรียนในตอนแรกนั้น อาจดูเหมือนสูงกว่าของหลักสูตร MBA ยังมีหลายทางเลือกเพื่อการสนับสนุนการศึกษา - จากทุนการศึกษาและความช่วยเหลือทางการเงินอื่นๆ จนถึงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายกด้านการศึกษาจากนายจ้าง

 

การเลือกหลักสูตร EMBA

เนื่องจากค่าใช้จ่ายและความมุ่งมั่นที่ต้องการเข้าศึกษา EMBA ในขณะที่ยังคงทำงานและมีภาระผูกพันอื่นๆ การตัดสินใจนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ นักศึกษาควรมองหาหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง เสนอความรู้เชิงลึกและเชิงกว้างของโอกาสการศึกษา แน่นอนว่าการอยู่ใกล้ชิดกับที่อยู่อาศัยและที่ทำงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องทำงาน แต่ก็ยังมีหลักสูตร EMBA ออนไลน์หลายหลักสูตรให้เลือก ซึ่งสามารถช่วยนักศึกษาที่ต้องการเรียนแต่ไม่สามารถมาเข้าเรียนในชั้นเรียนได้ ต้องขอบคุณที่ทุกวันนี้มีการสื่อสารผ่านอีเมล, การประชุมทางคอมพิวเตอร์, กระดานข่าวออนไลน์ต่างๆ ที่นักศึกษาจะสามารถได้รับการศึกษา EMBA ที่มีคุณภาพผ่านการเรียนรู้ทางไกลได้ แม้ในตารางงานที่ยุ่งเหยิง


ทำไมจึงต้องเลือกเรียน EMBA?

การที่พนักงานตัดสินใจเข้าศึกษา EMBA คือการลงทุนสร้างอนาคดในอาชีพของตน สำหรับผู้ที่มุ่งมั่นทุ่มเท ตามที่ Graduate Management Admission Council กล่าวไว้ว่านักศึกษา EMBA นั่นมีความพึงพอใจอย่างมากกับหลักสูตรที่ได้ศึกษา เช่นเดียวกับระดับผลตอบแทนที่จะได้รับในอนาคต EMBA จะทำให้คุณมีความรู้และความเชื่อมั่นที่จะก้าวต่อไปในระดับมืออาชีพ สอนการคิดเชิงวิเคราะห์และทักษะในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่จะเป็นแนวทางในการทำงานของคุณ