การจัดการองค์กร Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

การจัดการองค์กร Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

ในทางตรงกันข้ามกับหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาแบบทั่วไป Executive Master of Business Administration คือหลักสูตรที่มุ่งสู่มืออาชีพด้านการทำงานที่ต้องการการศึกษานอกเวลาเพื่อก้าวไปสู่อาชีพของพวกเขา ผู้สมัครจะถือว่ามีประสบการณ์ในการทำงานเป็นอย่างมากดังนั้นการก้าวจะแตกต่างจากหลักสูตร MBA ทั่วไป

EMBA ในการจัดการองค์กรคืออะไร? โปรแกรมนี้ให้การศึกษาต่อไปสำหรับนักเรียนในทีมงานด้านเทคนิคและส่วนบุคคลในการจัดการองค์กร หลักสูตรโดยทั่วไปเน้นการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพทั้งในแง่มุมกว้างมุมมองขององค์กรและโดยการทำความเข้าใจลักษณะและพฤติกรรมของแต่ละบุคคล นักเรียนสามารถได้รับมอบหมายในการประเมินการแก้ปัญหาทางธุรกิจที่ซับซ้อนเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ประเด็นด้านจริยธรรมและสังคมและการสื่อสารและพฤติกรรมของกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

การมี EMBA ในการจัดการองค์กรนักเรียนมีโอกาสในการสร้างทักษะการตัดสินใจและทักษะในการมีปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญต่อบทบาทการจัดการ นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาความเข้าใจในเทคนิคการวิจัยและบริบทที่กว้างขึ้นของจริยธรรมในการจัดการ

EMBA ในการจัดการองค์กรสามารถจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งถึงสองปี ในฐานะที่เป็นหลักสูตรการเรียนแบบ part-time หลักสูตรมักเน้นการชดเชยมากขึ้น ค่าเล่าเรียนแตกต่างกันไปตามโรงเรียนและหลักสูตรและนักศึกษาควรทำวิจัยก่อนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

การจัดการองค์กรประกอบด้วยตำแหน่งในธุรกิจส่วนตัวหรือภาครัฐที่ทำงานร่วมกับพนักงานโดยตรง ผู้สำเร็จการศึกษาที่มี EMBA ในการจัดการองค์กรมีการติดตั้งโดยทั่วไปเพื่อทำงานในฐานะผู้จัดการทรัพยากรมนุษย์ แต่อาจมีคุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเช่นผู้จัดการฝึกอบรมและพัฒนาเนื่องจากหลักสูตร EMBA และประสบการณ์การทำงานก่อนหน้า อีกทางเลือกหนึ่งคือการทำงานในฐานะนักวิเคราะห์วิจัยการดำเนินงานการทำวิจัยและให้คำปรึกษาใน บริษัท เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประเด็นปัญหาในที่ทำงานและองค์กร

EMBA ในการจัดการองค์กรเป็นตัวเลือกที่มีค่าสำหรับผู้ที่ทำงานอยู่เต็มเวลาพร้อมกับหลักสูตรที่มีอยู่ทั่วโลกซึ่งมักใช้การเรียนทางไกลเพื่อให้เหมาะกับตารางการทำงานมากขึ้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดค้นหาโปรแกรมด้านล่างและติดต่อสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยตรงโดยกรอกแบบฟอร์ม

อ่านเพิ่มเติม

Executive Master in Institutional and Educational Management

ABMS Open University Of Switzerland
Online เต็มเวลา นอกเวลา 12 - 24  เปิดรับลงทะเบียน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ Zurich + เพิ่มขึ้น 1

This Executive Master (EMBA) in Institutional and Educational management study program is ideal for students who worked directly after high school for at least 5 years in a managerial position in the same field or similar, [+]

3 TOP UNIVERSITIES = 1 EUROPEAN DEGREE All students will have in addition to ABMS Diploma a Joint Diploma with University of Dąbrowa Górnicza (WSB) and Taras Shevchenko National University. 3 Top European Universities = Best Virtual/Distance Program = 1 Top European Diploma SWITZERLAND + EU + TOP RANKED 500 Advance Your Expertise at ABMS Connect with learners and leaders just like you in our online master's programs. You will go as far as your mind will take you as a master's student at ABMS. For Academic Researchers and Educators, The Executive Master's of Institutional and Educational Management (eMBA) signifies the next level of achievement in any academic discipline. This Executive Master (EMBA) in Institutional and Educational management study program is ideal for students who worked directly after high school for at least 5 years in a managerial position in the same field or similar, at the end of Master in Institutional and Educational management study program the graduates will combine theory with their experience and display a sound knowledge in the educational field. Students are equipped with useful educational know-how and theories to enter the labor market and contribute more effectively and efficiently to organizations within the educational field. This Executive Master in Institutional and Educational Management study program is made and prepared by a university director in Switzerland who worked in 4 different schools and universities in Switzerland for many years. This program is designed to help students to understand how to run a school or college and... [-]


Executive MBA Internacional en empresas del sector de las infraestructuras

Structuralia
Online & Campus Combined เต็มเวลา 650  October 2018 สเปน Alcobendas

El Executive MBA en empresas del sector de la construcción se ha convertido, tras diecisiete ediciones impartidas tanto en Madrid como en Barcelona, en una referencia en el sector como programa formativo en materia de gestión de empresas en España y latinoamérica. Desde el año 2010, año en que se lanzó su versión internacional, están participando alumnos procedentes de dieciocho países latinoamericanos, contando con el aval y la colaboración de la Organización de Estados Americanos (OEA). La situación actual del Sector de la Construcción a nivel global y la necesidad de potenciar la internacionalización de las empresas es el motivo para presentar este programa internacional, especialmente dirigido a profesionales de habla hispana, tanto europeos como del continente americano. [+]

Si te identificas con alguno de estos casos, este es tu programa!

Quieres avanzar en tu sector y desarrollarte profesionalmente en tu desempeño actual. Te gustaría dirigir un departamento en tu empresa actual o bien en una empresa dentro de tu sector y actividad profesional. Tienes la ilusión de emprender y afrontar el reto de crear tu empresa o alguna iniciativa por cuenta propia. Quieres especializarte en gestión empresarial en el ámbito de las infraestructuras. Estás pensando en la posibilidad de desarrollarte en América Latina o España y te gustaría compartir experiencias con otros profesionales como tú en una ciudad cosmopolita como es Madrid.

El proceso de globalización que se está produciendo actualmente nos lleva, a todos los profesionales en general y a los Ingenieros Industriales en particular, a la necesidad de estar abiertos a la movilidad geográfica, en función de las oportunidades que pueden presentarse en otros países.... [-]


Executive MBA Dirección de Organizaciones de Servicios Profesionales

Centro de Estudios Garrigues
Campus นอกเวลา 272  October 2018 สเปน Madrid

El Executive MBA en Dirección de Organizaciones de Servicios Profesionales aporta la visión de la dirección general, característica de los MBA [+]

Executive MBA en Dirección de Organizaciones de Servicios Profesionales

Las organizaciones de servicios profesionales presentan características de gestión específicas a las que deben responder quienes ocupan sus puestos directivos.El Executive MBA en Dirección de Organizaciones de Servicios Profesionales aporta la visión de la dirección general, característica de los MBA, con especial atención a las peculiaridades de aquellas organizaciones en las que la competencia técnica de sus profesionales es un activo fundamental.

Dirigido a:

• Directivos, socios, gerentes y gestores de firmas de consultoría y auditoría

• Socios, asociados y gestores de despachos de abogados, asesores fiscales, asesores económicos y financieros... [-]