การบริหารทรัพยากรบุคคล Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

การบริหารทรัพยากรบุคคล Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

MBA บริหารหรือ EMBA เป็นปริญญาทางธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทบริหารเป็นจำนวนมากเช่นปกติหลักสูตร MBA ความแตกต่างที่สำคัญคือหลักสูตร MBA บริหารถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ผู้บริหารทำงานผู้จัดการผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจอื่น ๆ

EMBA Programs: Search here for การบริหารทรัพยากรบุคคล programs. Get all school and EMBA information directly, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม