การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ออสเตรเลีย - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ programs ออสเตรเลีย การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ออสเตรเลีย - การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ programs ออสเตรเลีย การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (EMBA) ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์พร้อมที่จะได้รับทักษะที่จำเป็นในการทำงานในภาวะผู้นำของผู้บริหารและตำแหน่งผู้บริหาร หลักสูตรจะศึกษาความซับซ้อนของการเป็นผู้นำ, การเงิน, การตลาดและหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ออสเตรเลียมีจำนวนมากที่สุดในสามของนักเรียนต่างชาติในโลกแม้จะมีชุมชนเพียง 23 ล้าน เหล่านี้เป็นนักวิชาการประจำแข็งแกร่ง แต่สถาบันในออสเตรเลียจะเป็นเช่นเดียวกับการจัดอันดับสูงเป็นเมืองที่บ้านพวกเขารอบแผ่นดินแม่

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ออสเตรเลีย - Take your EMBA ออสเตรเลีย. All EMBA program and school information. Save time and contact the school in ออสเตรเลีย here!

อ่านเพิ่มเติม