การให้คำปรึกษา Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

การให้คำปรึกษา Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

การให้คำปรึกษา

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจและมีประสบการณ์ที่สำคัญแล้วขั้นตอนต่อไปคือ Executive MBA (EMBA) หลักสูตรจะรวมพื้นฐานเช่น การเงิน, การบัญชีและการตลาด เข้ากับการศึกษาภาวะความเป็นผู้นำเพื่อให้คุณได้รับโอกาสในตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

การศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) อาจเป็นประโยชน์สำหรับนักธุรกิจที่ต้องการหาตำแหน่งที่สูงขึ้นในธุรกิจเฉพาะด้าน นักเรียนจะเรียนวิชาเฉพาะเพื่อช่วยปรับปรุงทักษะการจัดการธุรกิจและทักษะการบริหาร

EMBA Programs: Search here for การให้คำปรึกษา programs. Get all school and EMBA information directly, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม

ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ - การจัดการปรึกษา International (EMBA - MCI)

Bach Khoa University (BKU)
Campus เต็มเวลา September 2018 เวียดนาม Ho Chi Minh City

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Executive MBA International Management) - Management Consulting International (EMBA - MCI) เป็นหนึ่งในโครงการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงของโลกที่ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ ปัจจุบัน EMBA - MCI เปิดสอนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อินเดียและเวียดนามโดยมีหลักสูตรเพิ่มเติมในประเทศจีนและสหราชอาณาจักรซึ่งทำให้นักเรียน EMBA - MCI มีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้วย ... [+]

Bach Khoa University" src="//www.masterstudies.com/element_db/21/21635_Capture_decran_2016-03-17_a_01.54.42.png" alt="Bach Khoa University" />

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Management Executive MBA) - Management Consulting International (EMBA - MCI) เป็นหนึ่งในโครงการหลักสูตรผู้บุกเบิกโลกของโลกที่ให้ คำปรึกษาด้านการจัดการและการศึกษาเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

ปัจจุบัน EMBA - MCI เปิดสอนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์อินเดียและเวียดนามโดยมีหลักสูตรเพิ่มเติมในประเทศจีนและสหราชอาณาจักรซึ่งจะทำให้นักศึกษา EMBA - MCI มีโอกาสในการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติด้วยการศึกษาต่อในต่างประเทศ... [-]