ทรัพยากรมนุษย์ Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

ทรัพยากรมนุษย์ Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

ทรัพยากรมนุษย์

หลังจากจบปริญญาตรีและสร้างอาชีพในช่วงหลายปีหลายคนตัดสินใจที่จะติดตาม EMBA การศึกษาระดับปริญญานี้มักจะช่วยเพิ่มความรู้ของนักเรียนเกี่ยวกับโลกธุรกิจและอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ

EMBA ในทรัพยากรบุคคลคืออะไร? เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับธุรกิจโดยเฉพาะด้านการสื่อสารทางธุรกิจ หลักสูตรมักจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นด้านการตลาดการเงินและทฤษฎีการจัดการ เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการสื่อสารทางธุรกิจหลักสูตรการศึกษาทั่วไปเช่นการเขียนและการบัญชีอาจรวมอยู่ในโปรแกรม

EMBA ในด้านทรัพยากรบุคคลสามารถช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทักษะต่างๆที่สามารถช่วยเสริมอาชีพได้ ทักษะการสื่อสารอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับการพัฒนาผ่านโปรแกรมและทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ที่ดีเยี่ยมสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในสาขาอาชีพ ทักษะการแก้ปัญหาสามารถช่วยนักเรียนได้ทั้งในอาชีพและชีวิตส่วนตัว

หากต้องการทราบว่าโปรแกรม EMBA มีค่าใช้จ่ายเท่าใดจึงควรติดต่อโรงเรียนในอนาคตโดยตรง ราคาแตกต่างกันอย่างมากในหมู่มหาวิทยาลัยและสถานที่อาจส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ

นักเรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้รับจาก EMBA ในด้านทรัพยากรบุคคลอาจมีคุณสมบัติในการทำงานที่น่าสนใจในวงกว้าง นักเรียนหลายคนเลือกอาชีพเป็นนายหน้าด้านเทคนิคในขณะที่บางคนก็ไล่ตามตำแหน่งงานเป็นผู้จัดการตำแหน่ง ผู้ที่ชอบตำแหน่งผู้บริหารอาจต้องการทำงานเป็นผู้จัดการความสัมพันธ์ของพนักงานในขณะที่คนอื่นหางานทำเป็นพนักงาน นอกจากนี้ยังอาจมีงานเป็นผู้จัดการค่าตอบแทนหรือที่ปรึกษาด้านการพัฒนา นักศึกษายังสามารถหางานทำในฐานะกรรมการทรัพยากรมนุษย์สำหรับ บริษัท ขนาดใหญ่

สำหรับนักเรียนหลายคนความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินการศึกษาระดับอุดมศึกษา การเรียนออนไลน์อาจช่วยให้พวกเขาสามารถปรับการเรียนรู้ด้วยชีวิตส่วนตัวได้ ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

 

 

อ่านเพิ่มเติม