นอกเวลา ทรัพยากรมนุษย์ Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

นอกเวลา ทรัพยากรมนุษย์ Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

ทรัพยากรมนุษย์

MBA บริหารหรือ EMBA เป็นปริญญาทางธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการปริญญาโทบริหารเป็นจำนวนมากเช่นปกติหลักสูตร MBA ความแตกต่างที่สำคัญคือหลักสูตร MBA บริหารถูกออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ผู้บริหารทำงานผู้จัดการผู้ประกอบการและผู้นำทางธุรกิจอื่น ๆ

นักศึกษาที่ต้องการทำงานในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาจต้องการศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ หลักสูตรนี้เตรียมพร้อมนักเรียนด้วยทักษะการบริหารจัดการและความเป็นผู้นำ เพื่อให้สามารถปกครองกลุ่มพนักงานที่แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเวลา EMBA Programs: Search here for ทรัพยากรมนุษย์ programs. Get all school and นอกเวลา EMBA information directely, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม