นอกเวลา ทรัพยากรมนุษย์ Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

นอกเวลา ทรัพยากรมนุษย์ Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

ทรัพยากรมนุษย์

หลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจเป็นโปรแกรมการจัดการทั่วโลกได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เชี่ยวชาญกลางอาชีพมันพัฒนาผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้ 's ไดนามิกองค์กรระดับโลก

นักศึกษาที่ต้องการมีคุณสมบัติความสามารถในตำแหน่งที่สูงขึ้นในด้านทรัพยากรบุคคล สามารถเลือกที่จะศึกษาต่อใน MBA HR ได้ ให้ความรู้การพัฒนารากฐานทางธุรกิจและการจัดการ ไปพร้อมกับการพัฒนาความรู้ด้านทรัพยากรบุคคล

นอกเวลา EMBA Programs: Search here for ทรัพยากรมนุษย์ programs. Get all school and นอกเวลา EMBA information directely, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม