ธรรมาภิบาล Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

ธรรมาภิบาล Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

เมื่อจบปริญญาตรีแล้วนักเรียนจำนวนมากต้องการที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แต่อาจไม่มีโอกาสได้ การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตร EMBA หลังจากได้รับประสบการณ์จริงในอาชีพที่เลือกไว้แล้วเป็นทางเลือกหนึ่งเนื่องจากโปรแกรมนี้สร้างขึ้นจากความรู้ที่ได้รับก่อนหน้านี้

EMBA คืออะไรใน Corporate Governance? ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าธุรกิจทำงานในระดับโลกอย่างไรโดยปกติโปรแกรมประเภทนี้จะสำรวจพื้นที่ของธุรกิจเช่นกลยุทธ์และการใช้งาน แต่ละหลักสูตรอาจครอบคลุมหัวข้อต่างๆเช่นการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีผลต่อองค์กรและวิธีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เป้าหมายของโครงการคือการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับธุรกิจทั่วโลกและเตรียมความพร้อมสำหรับบทบาทการบริหารงานในอนาคต

นักเรียนมักจะพัฒนาความสามารถหลักหลายอย่างในขณะที่ลงทะเบียนเรียนใน EMBA ในโปรแกรมการกำกับดูแลกิจการ ทักษะการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งมักจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนในขณะที่ทักษะการแก้ปัญหาช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ทักษะการสื่อสารสามารถช่วยให้นักเรียนพัฒนาทั้งเครือข่ายส่วนบุคคลและวิชาชีพได้

เนื่องจากทุกโรงเรียนแตกต่างกันไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรม EMBA โดยปกติจะใช้เวลาสองปีสำหรับนักเรียนที่จะได้รับปริญญา แต่ราคาแตกต่างกันอย่างมากในหมู่มหาวิทยาลัย

ด้วย EMBA ในการกำกับดูแลกิจการนักศึกษาสามารถมีสิทธิ์ได้เกือบทุกงานในสาขาธุรกิจ หลายคนกลายเป็นผู้ประกอบการในขณะที่คนอื่น ๆ ชอบทำงานเป็นผู้จัดการด้านโลจิสติกส์ ผู้ที่ต้องการทำงานกับตัวเลขบางครั้งอาจกลายเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลหรือผู้จัดการค่าตอบแทน สำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำธุรกิจตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดอาจมีอยู่ งานเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจผู้จัดการโครงการและซีอีโอก็เป็นไปได้

เมื่อนักเรียนจำนวนมากเลือกเรียนจากระยะไกลเนื่องจากความยืดหยุ่นที่มหาวิทยาลัยเสนอให้มหาวิทยาลัยตอบสนองต่อการเรียนออนไลน์มากขึ้นกว่าที่เคย ค้นหาโปรแกรมของคุณด้านล่างและติดต่อโดยตรงกับสำนักงานการรับเข้าศึกษาของโรงเรียนที่คุณเลือกโดยกรอกแบบฟอร์มการสมัคร

อ่านเพิ่มเติม