ธุรกิจระหว่างประเทศ Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

ธุรกิจระหว่างประเทศ Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

ธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (EMBA) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีเครื่องมือที่จำเป็นต่อการก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา คุณยังสามารถทำงานขณะเข้ารับการศึกษา เนื่องจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การเสริมสร้างประสบการณ์จริง

ปริญญาโทบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศเป็นโปรแกรมที่ออกแบบสำหรับนักเรียนและมืออาชีพที่ต้องการในการสร้างและก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขาในตลาดโลก ขณะที่เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องก้าวหน้าไปสู่​​โลกาภิวัตน์ บริษัท กำลังมองหาผู้ที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงานทางของพวกเขาไปสู่​​ความสำเร็จในระดับโลกที่เกิดเหตุ ปริญญาโทนักเรียนแขนธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติและทักษะในด้านการตลาดระหว่างประเทศ, การเงินและการบริหารทรัพยากรมนุษย์ โปรแกรมนี้ยังโหม่งหัวข้อต่างๆเช่นการนำเข้าและการส่งออกและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

EMBA Programs: Search here for ธุรกิจระหว่างประเทศ programs. Get all school and EMBA information directly, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม

International Executive Master in Business Administration

Mantissa College
Campus เต็มเวลา 13 - 15  เปิดรับลงทะเบียน ประเทศมาเลเซีย Kuala Lumpur

International Executive Master of Business Administration (IEMBA) in collaboration with Paris Graduate School of Management (PGSM), France. Our collaboration with the Paris Graduate School of Management, France (PGSM) gives you an added edge of qualification from one of the top 35th Ranked University in France. Our International Executive Master of Business Administration (IEMBA) emphasis on real and up-to-date case study which will enable you to learn crucial business administration and management skills. Our students will be drilled to improve on the following areas; i) Identification Skills -A case study is presented and student will learn how to identify the issues encounter in the company ii) Prioritizing Skills-In real company scenario, managers will encounter lots of issue within the operation and we will guide students to enhance on the Pareto effect while managing a company iii) Application of Business Theories-Being an academy programme, our lectures will introduce cutting edge business theories which could be applied on the company scenario iv) Problem Solving Skills-After taking away the important area mentioned above, student will be given an opportunity to provide suggestions to resolve the issues found in the case while experience a different perspective way to resolving an issue [+]

Programme Background & Learning Outcome

International Executive Master of Business Administration (IEMBA) in collaboration with Paris Graduate School of Management (PGSM), France. Our collaboration with the Paris Graduate School of Management, France (PGSM) gives you an added edge of qualification from one of the top 35th Ranked University in France.

Programme Sumary

Name of Programme International Executive Master in Business Administration Programme (IEMBA) Awarding Body Paris Graduate School of Management (PGSM) / Ecole Superieure De Gestion (ESG) Study Duration Tier 1- 15 months (1 Year 3 months)/ Tier 2- 17 months (1 Year 5 months) Number of Subjects Tier 1- 12 modules / Tier 2-16 modules Mode of Assessments Assignment + Examination Specialisation International Business Management / Banking & Finance / Strategic & Project Management Entry Requirement Tier 1-Candidate with Bachelor’s Degree (any field) /Tier 2- Candidate with Diploma (any field) with min 5 years working experiencesSubject to Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL) requirements Why Master programme from PGSM? i) PGSM is Ranked 24th across 250 Business universities in France as per 2013 ii) PGSM is Ranked 3rd Business universities in Paris as per 2013 iii) PGSM has a global alumni network of more than 45,000 graduates internationally iv) PGSM has been graduating more than 500 alumni within Malaysia alone across 8 years v) Full (Weekdays) / Part (Weekends) Time classes available vi) Full Accredited from Malaysia Qualification Agency (MQA) vii) Syllabus focus on case study i) Identification Skills -A case study is presented and student will learn... [-]