บริหารการตลาด Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

บริหารการตลาด Programs - Top EMBA programs - EMBA programs

เมื่อคุณสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านธุรกิจและมีประสบการณ์ที่สำคัญแล้วขั้นตอนต่อไปคือ Executive MBA (EMBA) หลักสูตรจะรวมพื้นฐานเช่น การเงิน, การบัญชีและการตลาด เข้ากับการศึกษาภาวะความเป็นผู้นำเพื่อให้คุณได้รับโอกาสในตำแหน่งผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง

EMBA Programs: Search here for บริหารการตลาด programs. Get all school and EMBA information directly, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม