นอกเวลา CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

นอกเวลา CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) Programs, Search for the best EMBA programs here! - EMBA

CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร)

หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ (EMBA) ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีเครื่องมือที่จำเป็นต่อการก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา คุณยังสามารถทำงานขณะเข้ารับการศึกษา เนื่องจากสภาพแวดล้อมการเรียนรู้การเสริมสร้างประสบการณ์จริง

MBA ในความรับผิดชอบต่อสังคมอยู่ในแนวโน้มวันนี้หลาย บริษัท จะแนะนำฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม หลักสูตรนี้มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงบทบาทเป็นมืออาชีพของผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบในบทบาทของการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร หลักสูตรนี้จะอยู่ในความต้องการวันนี้กับการเพิ่มโอกาสในการทำงานในความรับผิดชอบต่อสังคม

นอกเวลา EMBA Programs: Search here for CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร) programs. Get all school and นอกเวลา EMBA information directely, save time and contact the EMBA admissions here!

อ่านเพิ่มเติม
ยังไม่มีหลักสูตรแสดง{degree}{category}{country}{region}{mode}
ลองดูหมวดหมู่อื่น{related_degree}{related_category}{related_country}{related_region}{related_mode}
CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร)

หลักสูตรด้าน ยังไม่มีหลักสูตรแสดง{degree}{category}{country}{region}{mode} ลองดูหมวดหมู่อื่น{related_degree}{related_category}{related_country}{related_region}{related_mode}

ค้นหาหลักสูตรที่คล้ายกันที่นี่