JD / หลักสูตร MBA

Cox School of Business, Southern Methodist University

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

JD / หลักสูตร MBA

Cox School of Business, Southern Methodist University

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต / ดุษฎีบัณฑิตกฎหมาย (JD) หลักสูตรปริญญาร่วมกันได้รับการจัดตั้งเพื่อให้บุคคลอาจบูรณาการการศึกษาประสบการณ์ของเขาหรือเธอในธุรกิจและกฎหมาย เพราะการบริหารงานบุคคลและทนายความของ บริษัท มีการพิจารณาบุคคลและเป้าหมายโดยการใช้กฎหมายและหลักสูตรธุรกิจไปพร้อม ๆ กันนักเรียนอาจบรรลุความเข้าใจในกิจการเชิงพาณิชย์จากสองจุดที่แตกต่างกันในมุมมองของ

โปรแกรมนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บุคคลอาจบูรณาการการศึกษาประสบการณ์ของเขาหรือเธอในกฎหมายและธุรกิจ เพราะการบริหารงานบุคคลและทนายความของ บริษัท มีการพิจารณาบุคคลและเป้าหมายโดยการใช้กฎหมายและหลักสูตรธุรกิจไปพร้อม ๆ กันนักเรียนอาจบรรลุความเข้าใจในกิจการเชิงพาณิชย์จากสองจุดที่แตกต่างกันในมุมมองของ

ภายใต้โครงสร้างของโปรแกรมคู่ที่โรงเรียนกฎหมายเดดมันจะได้รับรางวัลสิบสองชั่วโมงของเครดิตทางวิชาการต่อ JDการศึกษาระดับปริญญา (87 ชั่วโมง) ให้เสร็จสิ้นที่น่าพอใจของความต้องการทางวิชาการของหลักสูตร MBA ในทำนองเดียวกันค็อกซ์จะได้รับรางวัลสิบสองชั่วโมงของเครดิตทางวิชาการต่อปริญญาโท (60 ชั่วโมง) ให้เสร็จสิ้นที่น่าพอใจของความต้องการทางวิชาการของโปรแกรม JD JD / MBA ผู้สมัครจะเสร็จสมบูรณ์ 75 ชั่​​วโมงโรงเรียนกฎหมายและ 48 ชั่วโมงธุรกิจโรงเรียนรวมเป็น 123 หน่วยกิตจบการศึกษา เมื่อความแตกต่างที่เกิดขึ้นระหว่างอัตราการเรียนการสอนของโรงเรียนกฎหมายและที่ของโรงเรียนค็อกซ์, อัตราการเรียนการสอนของโรงเรียนกฎหมายจะใช้บังคับกับหลักสูตรที่นำมาจากหลักสูตร

ที่จะได้รับการยอมรับในการเขียนโปรแกรมร่วมกันผู้สมัครจะต้องนำไปใช้กับโปรแกรมทั้งสอง การใช้งานที่เข้าชมควรได้รับการแก้ไขทั้งโรงเรียนกฎหมายและโรงเรียนธุรกิจที่มีคำสั่งว่าพวกเขาสำหรับ JD / หลักสูตร MBA กรุณาติดต่อรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทหรือโรงเรียนกฎหมายที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

JD / หลักสูตร MBA ได้รับการออกแบบเพื่อให้องศารวมจะได้รับในปีที่สี่โปรแกรมที่จะต้องดำเนินการบนพื้นฐานแบบเต็มเวลา การลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาร่วมต้องกรอกข้อมูลผลการดำเนินงานทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษาและความต้องการที่ไม่ได้เครดิตแบกของ JD และหลักสูตร MBA

โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • อังกฤษ
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ส.ค. 2019
Duration
ระยะเวลา
เต็มเวลา
Price
ราคา
36,950 USD
Locations
สหรัฐอเมริกา - Dallas, Texas
วันเริ่มต้น : ส.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ส.ค. 2019
สหรัฐอเมริกา - Dallas, Texas
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด