MBASTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

หลักสูตร MBA เป็นอีกวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มข้อมูลประบุคคลและได้รับความรู้ทางธุรกิจที่มีความสำคัญต่อความก้าวหน้าในอาชีพ โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับผู้มีอาชีพการงานที่ต้องการแบ่งเวลาเรียนในช่วงสุดสัปดาห์หรือช่วงเย็น

หลักสูตรในการศึกษาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนมักเน้นที่กลยุทธ์การวางแผนและการพัฒนาที่สามารถเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุดควบคู่กับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของสิ่งแวดล้อม พื้นที่ที่มุ่งเน้นอาจรวมถึงระบบนิเวศและความเกี่ยวพันกันของเศรษฐกิจและการพึ่งพามนุษย์

เยอรมนีอย่างเป็นทางการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นสหพันธ์สาธารณรัฐรัฐสภาในยุโรปตะวันตกกลาง ประเทศประกอบด้วย 16 รัฐและเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดคือเบอร์ลิน

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

1 ผลการค้นหาสำหรับ การศึกษาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน, ประเทศเยอรมัน Filter

MBA การจัดการความยั่งยืนแบบบูรณาการ - QUAR

University of Applied Sciences Zittau/Goerlitz
MBA ภาคพิเศษ
<
นอกเวลา
<
5 ภาคเรียน
เยอรมัน
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

"Integrated Sustainability Management - QUAR" เป็นการแสดงถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม