MBASTUDIES

Find law schools and universities in สาธารณรัฐเช็ก offering law degrees

MBA หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจหลักสูตรนอกเวลา เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการใช้โอกาสเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสุตรออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีอาชีพ ทำงานประจำ หลักสูตรประเภทนี้มักมีตารางเรียนที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าหลักสูตรทั่วไป

สาธารณรัฐเช็กที่อยู่ในหัวใจของยุโรปเป็นเพื่อนบ้านของสโลวาเกีย, ออสเตรียเยอรมนีและโปแลนด์ มหาวิทยาลัยสาธารณรัฐเสนอชื่อเสียงมายาวนานและความเชี่ยวชาญที่น่าสนใจ

Law schools and universities for law degrees สาธารณรัฐเช็ก. Find all the information about the law schools and universities offering law degrees สาธารณรัฐเช็ก here.

ผลลัพธ์ Filter

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA)

Jan Amos Komenský University Prague
MBA ภาคพิเศษ
<
นอกเวลา
<
3 ภาคเรียน
อังกฤษ
รวมทั้งการศึกษาในวิทยาเขตและการศึกษาออนไลน์
บริเวณมหาวิทยาลัย
ออนไลน์

หลักสูตร MBA นี้ถือเป็นมาตรฐานการรับรองสำหรับผู้บริหารของ บริษัท และสถาบันในสาธารณรัฐเช็กและต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้จัดการที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรมน ...

อ่านเพิ่มเติม