MBA ระดับโลก

IESA - Instituto de Estudios Superiores de Administración

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

MBA ระดับโลก

IESA - Instituto de Estudios Superiores de Administración

MBA ระดับโลก

Global MBA เป็นความริเริ่มร่วมกันของสี่โรงเรียนธุรกิจ:

* University of Tulane ประเทศสหรัฐอเมริกา
* สถาบันเทคโนโลยีแห่งเม็กซิโก (ITAM), เม็กซิโก
มหาวิทยาลัยแห่งอันดามัน (Uniandes) ประเทศโคลอมเบีย
* สถาบันการศึกษาระดับสูงในการบริหาร (IESA), เวเนซุเอลา


วัตถุประสงค์ของ Global MBA คือการพัฒนาทักษะการบริหารที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุผลประกอบการที่ดีขึ้นในธุรกิจระหว่างประเทศ

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาจะได้รับ: MBA (IESA) / Master of Global Management (University of Tulane)

ลักษณะของโปรแกรม:

  • ภูมิภาค: การทำความเข้าใจแนวทางการบริหารที่ดีที่สุดของ บริษัท ในอเมริกาเหนือและละตินอเมริกา
  • มุมมองทั่วโลก: ชั้นเรียนที่ให้ไว้ในหกเมืองโดยใช้กรณีที่เน้นกลยุทธ์ของธุรกิจหลักทั่วโลก
  • Challenger: ทีมงานประกอบด้วยนักเรียนจากสี่ประเทศหรือมากกว่าซึ่งจำเป็นต้องจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและขยายเครือข่ายของผู้ติดต่อ

Global MBA มุ่งเป้าไปที่นักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาจาก IESA MBA ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมานานกว่าสามปีสนใจที่จะมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทั่วโลกและระบุโอกาสในเวทีระหว่างประเทศ

ข้อกำหนดในการสมัคร Global MBA:

  • เป็นนักศึกษาหรือจบการศึกษาจาก IESA MBA
  • นักศึกษาต้องจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคเศรษฐศาสตร์จุลภาคเทคนิคเชิงปริมาณการบัญชีการเงินการตลาดการดำเนินงานและพฤติกรรมขององค์กร
  • ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีระยะเวลาเรียนไม่ถึง 5 ปี
  • แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (TOFEL, IELTS, ALIGU)
    ต้องมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งผู้บริหารสามปี
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
  • สเปน


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.ย. 2018
ต.ค. 2018
Duration
ระยะเวลา
นอกเวลา
Locations
สหรัฐอเมริกา - New Orleans, Louisiana
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2018
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ประเทศจีน - Shanghai, Shanghai
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2018
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ปานามา - Panama City, Panama
วันเริ่มต้น : มี.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ฝรั่งเศส - Paris, Île-de-France
วันเริ่มต้น : ก.ย. 2018
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เม็กซิโก - Buenavista, State of Mexico
วันเริ่มต้น : กรกฎาคม 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
เวเนซุเอลา - Caracas, Capital District
วันเริ่มต้น : ต.ค. 2018
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
โคลอมเบีย - Bogotá, Bogota
วันเริ่มต้น : ม.ค. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.ย. 2018
ประเทศจีน - Shanghai, Shanghai
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ฝรั่งเศส - Paris, Île-de-France
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
สหรัฐอเมริกา - New Orleans, Louisiana
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ต.ค. 2018
เวเนซุเอลา - Caracas, Capital District
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
ม.ค. 2019
โคลอมเบีย - Bogotá, Bogota
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
มี.ค. 2019
ปานามา - Panama City, Panama
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
กรกฎาคม 2019
เม็กซิโก - Buenavista, State of Mexico
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด