MBA สำหรับผู้บริหาร

IEDE Business School Chile

รายละเอียดโปรแกรม

อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

MBA สำหรับผู้บริหาร

IEDE Business School Chile

การนำเสนอทั่วไป

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ IEDE Business School มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมโดยการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นเลิศเพื่อดำเนินการในองค์กรต่างๆทั้งภาคเอกชนและภาครัฐระดับประเทศและระดับนานาชาติ

วันนี้มากขึ้นกว่าที่เคย บริษัท แข่งขันใช้กำลังการผลิตและความสามารถของคนที่ทำงานในพวกเขา นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมอีกด้วย

ถาวรซึ่งพบว่ากำเนิดในความถี่ความลึกและความซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อองค์กรและสภาพแวดล้อมที่พวกเขาทำงาน

วัตถุประสงค์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของ IEDE Business School มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับเสริมสร้างทักษะและความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและได้รับความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ

โปรแกรมนี้จะสอนผู้บริหารและผู้ประกอบการด้านความเป็นเลิศและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำการเจรจาต่อรองและการจัดการความขัดแย้งและเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ

ประวัติ TITLE

การศึกษาระดับปริญญาโทบริหารธุรกิจ (Executive MBA) จะบรรลุระดับความรู้การพัฒนาทักษะและความสามารถซึ่งจะช่วยให้คุณ:

 • ใช้เทคนิคการระบุและวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 • ออกแบบและดำเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับของสภาพแวดล้อมของ บริษัท ในด้านการตลาดและการสื่อสารเพื่อแข่งขันในตลาดระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างประสบความสำเร็จ
 • จัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรและการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่ บริษัท ต้องเผชิญโดยมีเครื่องมือในการเจรจาต่อรองโดยตรงและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในการควบคุมการจัดการในองค์กรรวมถึงการปรับปรุงการดำเนินงานของ บริษัท
 • การจัดการด้านการเงินของธุรกิจซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของ บริษัท การประเมินทางเลือกด้านการลงทุนและทางการเงินการประมาณมูลค่าทางเศรษฐกิจของ บริษัท และการวิเคราะห์พฤติกรรมของตลาด
 • ดำเนินการด้านการจัดการหรือการจัดการทั่วไปใน บริษัท หรือองค์กรของภาครัฐและ / หรือเอกชน

ลักษณะเฉพาะ

 • สเปนโดย Universidad Europea de Madrid
 • รวมการฝึกอบรมนานาชาติใบรับรองที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับเชิญ
 • รวมถึงการเข้าร่วมการแข่งขัน James MCGuire Global Business Plan แบบพิเศษ
 • การเข้าถึงไลบรารีเสมือน
 • เข้าถึงฐานข้อมูล EBSCO โดยเฉพาะซึ่งคุณจะพบเอกสารและบทความทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโครงการ
โรงเรียนนี้เสนอโปรแกรมใน:
 • อังกฤษ
 • สเปน


อัพเดทล่าสุดวันที่ June 13, 2018
ระยะเวลาและราคา
หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
Start Date
วันเริ่มต้น
ก.พ. 2019
Duration
ระยะเวลา
14 
เต็มเวลา
Locations
ชิลี - Providencia, Santiago Metropolitan Region
วันเริ่มต้น : ก.พ. 2019
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด
Dates
ก.พ. 2019
ชิลี - Providencia, Santiago Metropolitan Region
วันหมดเขตรับสมัคร ขอรายละเอียด
วันที่สิ้นสุด ขอรายละเอียด