อ่านรายละเอียดที่เป็นทางการ

ร่วม MA / โปรแกรมปริญญาโทเน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้กับประชาชนที่วางแผนอาชีพระหว่างประเทศที่จัดการหรือจะกลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญหรือผู้ที่วางแผนการประกอบอาชีพการจัดการในองค์กรหรือสาขาที่มีการหมุนระหว่างประเทศที่แข็งแกร่ง

ให้เสร็จสมบูรณ์นักศึกษาระดับปริญญาร่วมต้องกรอกข้อกำหนดสำหรับการศึกษาระดับปริญญา IR ที่แม้เพียงรวม 12 ไม่ใช่ 16 หลักสูตรจะต้อง ไม่มีของหลักสูตรเหล่านั้นอาจจะเป็นของผู้บริหารโรงเรียน (SOM) หลักสูตรแม้ว่าสองของความต้องการหลักหรือความเข้มข้นอาจจะได้รับผ่านหลักสูตรที่ SOM

เพื่อให้ครบองค์ประกอบ MBA ของโปรแกรมที่นักเรียนจะต้องตอบสนองทุก SOM 's ความต้องการปกติ หนึ่งปีของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาที่ดำเนินการโดยผู้สมัครทั้งหมดปริญญาโทในปีแรกของพวกเขาอาจจะเป็นปีแรกหรือครั้งที่สองสำหรับนักศึกษาร่วมกันในระดับ ผู้สมัครระดับปริญญาร่วมใช้เวลาเพียง 13 ไม่ปกติ 18 หลักสูตรใน SOM

หลักสูตรที่สอนใน:
อังกฤษ

ดูอีก 10 หลักสูตรที่เสนอโดย Yale School of Management »

หลักสูตรนี้ เรียนในบริเวณมหาวิทยาลัย
อื่น ๆ