MBASTUDIES

Search here for top law schools and universities for law degrees!

นักเรียนที่เรียน MBA 1 ปีสามารถมีความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ได้ตำแหน่งผู้บริหารในโลกธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) โดยทั่วไปจะรวมการเรียนแบบตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาตนเอง

การศึกษาด้านการตลาดและการสื่อสาร สร้างโอกาสการทำงานในทุกอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกองค์กรนั้ต้องทำการสื่อสารกับแรงงานและลูกค้าของตน ผู้สมัครงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการตลาดและการสื่อสาร มีโอกาสทางการทำงานด้านการตลาด รวมทั้งบริษัทขนาดใหญ่    

Find the top accredited and ranked law schools and universities for law degrees, in Europe, USA, Asia, Australia, UK, and many other countries here! Save time!

3 ผลการค้นหาสำหรับ การศึกษาด้านตลาด Filter

ต้นแบบในการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการ (MBA) - ความเชี่ยวชาญในการจัดการการค้าและการตลาด

IMF Business School
MBA 1 ปี
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
12 เดือน
สเปน
ออนไลน์

ผู้เชี่ยวชาญในการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการธุรกิจในทุกสาขา (ทรัพยากรบุคคลการตลาดการจัดการเชิงกลยุทธ์การค้าระบบสารสนเทศการเงิน ฯลฯ ) จาก IMF Business School โดยร่วมมือกับ ...

อ่านเพิ่มเติม

MBA - กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศและการสื่อสารที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมหรู

ESP - School of Communication & Marketing
MBA 1 ปี
<
เต็มเวลา
อังกฤษ
บริเวณมหาวิทยาลัย

หรูหราสื่อสารแบรนด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงทักษะที่จำเป็นในอุตสาหกรรมเหล่านั้นลงทุนในเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของแบรนด์ใช้การแบ่งส ...

อ่านเพิ่มเติม

ต้นแบบในการบริหารจัดการธุรกิจและการจัดการ (MBA) - ความเชี่ยวชาญในการจัดการการตลาดดิจิตอล

IMF Business School
MBA 1 ปี
<
เต็มเวลา
<
นอกเวลา
<
12 เดือน
สเปน
ออนไลน์

หลักสูตร MBA ออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีประสบการณ์การทำงานและเป็นมืออาชีพที่ได้ทำงานใน บริษัท เนื่องจากผู้บริหารระดับกลางต้องการที่จะปรับปรุงตำแหน่งการทำง ...

อ่านเพิ่มเติม