เศรษฐศาสตร์ Programs. Search for the best MBA programs here!

เศรษฐศาสตร์ Programs. Look for top MBA programs here!

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) เป็นโปรแกรมระดับปริญญาเอกในการบริหารงานในลีกของตัวเอง MBA เป็นข้อเสนอทางวิชาการแบบดั้งเดิมสำหรับการศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยตอบคำถามจากธุรกิจสำหรับคุณวุฒิที่แม่นยำและลึกซึ้งในอนาคตและผู้จัดการที่ทันสมัย​​ขึ้นอยู่กับชื่อที่ได้มาตรฐาน มันจะสั้นลงบ่อย MBA หรือ MBA และในการต่อสู้กับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) หรือปริญญาโทศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (MA) ได้โดยไม่ต้องจุดสงสัยโปรแกรมหนึ่ง แต่เพียงผู้เดียว

เศรษฐศาสตร์ Programs. Search here for เศรษฐศาสตร์ programs. Get all school and program info, save time and contact the universities here!

อ่านเพิ่มเติม

MBA Spécialisé en Stratégie et Intelligence Économique

ESLSCA Business School
Campus เต็มเวลา October 2018 ฝรั่งเศส Paris

Le MBA Spécialisé Stratégie et Intelligence Economique s’adresse aux étudiants des universités, Ecole de Commerce, Ingénieur, IEP et professionnels. [+]

Créée en 1997, suite aux recommandations de la Commission Intelligence Economique et Stratégie des Entreprises, dirigée par Henri Martre au sein du Commissariat Général au Plan, l’Ecole de Guerre Economique est aujourd’hui la formation de référence en intelligence économique en France.

L'enseignement dispensé à l'EGE s'articule autour de quatre principes directeurs :

Optimiser la recherche de l'information Identifier les bonnes sources d'expertise Analyser les situations complexes Produire de la connaissance utile pour les décideurs

L'EGE est la seule formation en intelligence économique offrant un panel très diversifié d'exercices de terrain qui s'intègrent dans la stratégie du donneur d'ordre. Durant l'année, nos étudiants ont à traiter des cas concrets dans une logique croissante de difficultés.... [-]