ต้นแบบในการบริหารจัดการธุรกิจ (MBA - ไม่ใช่วิทยานิพนธ์)

ทั่วไป

รายละเอียดโปรแกรม

ภาควิชาบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำด้านการปฏิบัติและทฤษฎีทั้งหมดและจุดมุ่งหมายของการมีระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นอกเหนือจากหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาต่างๆเช่นการจัดการการบัญชีการเงินการตลาดและทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรต่างๆเช่นเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์การสื่อสารเศรษฐศาสตร์และกฎหมาย

โปรแกรมบริหารธุรกิจของ Antalya Bilim University บิลิม (MBA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดการชั้นนำของ บริษัท และสถาบันต่างๆ คำนึงถึงความสำคัญของทรัพยากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันสำหรับธุรกิจและในโลกธุรกิจในปัจจุบันผู้บริหารและผู้นำมีความสามารถที่พวกเขาต้องการ

  • ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะต่างประเทศหรือวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อยสี่ปีในระดับประเทศหรือเทียบเท่ากับสภาการอุดมศึกษา (YÖK) ไม่มีข้อ จำกัด ส่วน
  • โปรแกรมครอบคลุมทั้งหมด 10 หลักสูตร (30 หน่วยกิต) เป็นเวลา 3 ภาคการศึกษา นักเรียนที่ล้มเหลวในตอนท้ายของช่วงเวลานี้หรือผู้ที่ไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้ถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายที่ 12 ของระเบียบของบัณฑิตYÖK
  • ภาษาโปรแกรมคือ "ภาษาตุรกี"
  • เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษานักเรียนเตรียมโครงการปริญญาโทที่นอกเหนือไปจากหลักสูตรปกติ
  • ไม่จำเป็นต้องใช้คะแนน ALES หรือ YDS สำหรับการเข้าสู่โปรแกรม
  • หลักสูตร MBA ของ ABU นั้นจัดขึ้นที่ ABU City Campus (ชั้น 7-8 เหนือ Markantalya AVM) ระหว่างเวลา 19:00 น. - 21:00 น. ในวันธรรมดาThis is a shot of the owner of New Zealand watch company - Hunters Race. Hunters Race / Unsplash
อัปเดตล่าสุดเมื่อ มี.ค. 2020

ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษา

ABU is a research university that offers interdisciplinary master and Ph.D. programs over a wide range of subjects.

ABU is a research university that offers interdisciplinary master and Ph.D. programs over a wide range of subjects. อ่านบทย่อ

คำถามที่พบบ่อย

อื่น ๆ