ตั้งอยู่ระหว่างเม็กซิโกและแคนาดา, สหรัฐอเมริกาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเพื่ออำนาจทางการเมืองและการทหารของตน ประเทศเป็น "ที่ดินของฟรี " และเป็นที่รู้จักสำหรับรัฐบาลประชาธิปไตยและเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง วันนี้สหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่หลากหลายเชื้อชาติมากที่สุดในโลกเนื่องจากส่วนใหญ่จะมีอิทธิพลของการอพยพตลอดประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีความหลากหลายทางภูมิศาสตร์ของมันครอบคลุมทุกอย่างจากดินแดนแช่แข็งของภาคเหนือของอลาสก้าไปยังหมู่เกาะเขตร้อนที่ฮาวาย ความหลากหลายนี้ได้ให้ประเทศทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งได้ผลักดันเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของ

มหาวิทยาลัยใน สหรัฐอเมริกา