Keystone logo
กวม

ศึกษา MBA ใน กวม 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  826
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  125
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  95
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  38

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  9
 • ตั๋วหนัง

  9
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4