Keystone logo

ศึกษา MBA ใน จอร์เจีย 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  351
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  25
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  17
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  14

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1

เกี่ยวกับ จอร์เจีย

เรียนใน จอร์เจีย

โปรแกรม