Keystone logo
นิวเจอร์ซีย์

ศึกษา MBA ใน นิวเจอร์ซีย์ 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  1027
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  64
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  57
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  59

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  8
 • ตั๋วหนัง

  14
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  6