Keystone logo
บอตสวานา

ศึกษา MBA ใน บอตสวานา 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  176
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  13
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  47
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  19

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  5
 • ตั๋วหนัง

  5
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1