Keystone logo
บาห์เรน

ศึกษา MBA ใน บาห์เรน 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  481
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  38
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  39
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  33

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  6
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  7