Keystone logo
ประเทศตูวาลู

ศึกษา MBA ใน ประเทศตูวาลู 2024

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  59
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  50
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  10
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  6

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  4
 • ตั๋วหนัง

  8
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  4