Keystone logo
ประเทศปารากวัย

ศึกษา MBA ใน ประเทศปารากวัย 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  216
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  17
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  21
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  25

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  5
 • ตั๋วหนัง

  7
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  1