Keystone logo
ประเทศโบลิเวีย

ศึกษา MBA ใน ประเทศโบลิเวีย 2023

เปลี่ยนสกุลเงิน

ค่าครองชีพขั้นพื้นฐานรายเดือน

 • เช่าแฟลตรวม

  168
 • ส่วนแบ่งค่าสาธารณูปโภค

  12
 • สมัครสมาชิกอินเทอร์เน็ต

  57
 • การขนส่งในท้องถิ่น

  28

ตัวอย่างต้นทุนการใช้ชีวิต

 • คอมโบอาหารจานด่วน

  7
 • ตั๋วหนัง

  6
 • เบียร์ท้องถิ่นไพน์

  2

เกี่ยวกับ ประเทศโบลิเวีย

เรียนใน ประเทศโบลิเวีย